Kohteet: Venäjä - Syväri - Ääninen

Ladataan karttaa..
11.Divisioonan johtamispaikka Pidma Syväri

11.Divisioonan asemasotavaiheen johtamispaikka sijaitsi Pidmassa Syvärin pohjoisrannalla. Divisioonan joukkoihin kuuluivat JR 8, JR 29, JR 50, Kev.Os 10, KTR 4, Rask.Psto 30, VP 32, Pion.P 28, 32.Kenttäsairaala sekä muita divisioonajoukkoja. ENa 2016.

Sijainti: 60,974239, 34,666236

Avaa kohteen tiedot
11.Divisioonan kenttäoikeus Pidma

Erilaisten rikkomusten selvittäminen oikeudenmukaisesti laissa määrättyine seuraamuksineen kuuluu hyvän järjestyksen ja kurin sekä oikeudenkäytön perusteisiin. Sota-aikana kenttäoikeus toimi alioikeutena, ja sen puheenjohtajana tuli olla lainoppinut henkilö sekä jäseninä yksi vähintään luutnantin arvoinen upseeri ja yksi aliupseeri tai miehistöön kuuluva. Korkein...

Sijainti: 60,971350, 34,660605

Avaa kohteen tiedot
17.Divisioonan johtamispaikka Kortesjärvi Syväri

Oltuaan 32 kuukautta etulinjan rintamavastuussa Syvärin eteläpuolella 17.Divisioona siirtyi Ylipäällikön reserviksi ja marssi Syvärin pohjoispuolelle lepoon ja huoltoon toukokuun 1944 puolivälissä (rintamavastuun otti 8.Divisioona). Divisioonan joukot ryhmittyivät tien Uslanka-Kuujärvi-Kuittinen-Mäkriä varteen. Esikuntatoiminnot olivat Kortesjärvellä. Täältä divisioona...

Sijainti: 61,018288, 33,534470

Avaa kohteen tiedot
17.Divisioonan johtamispaikka Vaaseni Syväri

17.Divisioonan Esikunta sijaitsi Vaasenissa Syvärillä Jatkosodan asemasodan aikana. Divisioonan joukkoihin kuuluivat JR 13, JR 34, JR 55 (jäi Hangon rintamalle kesällä 1941), JR 61 (saapui JR 55:n tilalle), Kev.Os 19, KTR 8, Rask.Psto 24 (asemasodan loppuvaiheeseen asti), VP 34, Pion.P 32, 38.Kenttäsairaala sekä muita divisioonajoukkoja. Shemenskin-Pertjärven taisteluun...

Sijainti: 60,965109, 34,007778

Avaa kohteen tiedot
20.Prikaatin johtamispaikka Monasterinkylä Syväri

Mannerheim antoi 31.10.1943 käskyn, jonka nojalla tuli perustaa kolme uutta prikaatia, joista yksi - 20.Prikaati - sijoitettaisiin Syvärille. Sen komentajaksi tuli eversti A. Kemppi, ja 20.Prikaati perustettiin virallisesti 1.1.1944. Se oli suoraan Aunuksen Ryhmän alainen joukko. Tammikuun 1944 lopulla prikaatin esikunta ryhmittyi Monasterinkylään (Efremovskaja Monastiriin), joka oli...

Sijainti: 61,036225, 34,297718

Avaa kohteen tiedot
5.Divisioonan johtamispaikka Ienimäjärvi Syväri

Jatkosodan 5.Divisioonan johtamispaikka Syvärillä sijaitsi Ienimäjärven ja Pyhälammen välisellä kannaksella. Matkaa etulinjaan etelään Syvärin pohjoisrantaan oli noin 15 kilometriä. 5.Divisioonan joukkoihin kuuluivat JR 2, JR 22, JR 23, JR 44, Kev.Os 4, KTR 3, Rask.Psto 24 (alkaen kesäkuu 1944), VP 23, Pion.P 21 sekä muita divisioonajoukkoja. ENa 2016.

Sijainti: 60,849115, 33,294160

Avaa kohteen tiedot
7.Divisioonan johtamispaikka Voznesenja Syväri

7.Divisioonan Esikunta sijaitsi Voznesenjassa Syvärillä Jatkosodan asemasodan aikana. Divisioonan joukkoihin kuuluivat JR 9, JR 30, JR 51, Kev.Os 15, KTR 2, Rask.Psto 28, VP 26, Pion.P 35, 28.Kenttäsairaala sekä muita divisioonajoukkoja. ENa 2016.

Sijainti: 61,018948, 35,475046

Avaa kohteen tiedot
Alehovštšina Ojattijoki

Jatkosodassa Alehovštšinassa (Olehistossa, Hetevistössä) sijaitsi Syvärin suunnasta vastanneen venäläisen 7.Erillisen Armeijan esikunta, joka oli suoraan Neuvostoliiton yliesikunta Stavkan johdossa syyskuusta 1941 alkaen. Kevättalvella 1944 7.Er.A muuttui 7.Armeijaksi, ja se siirrettiin Karjalan Rintaman johtoon. Alehovštšinassa risteävät Lotinapelto-Tihvinä -tie ja...

Sijainti: 60,405259, 33,857679

Avaa kohteen tiedot
Alehovštšinan kirkko Ojattijoki

Alehovštšinan kylän värikäs kirkko on rakennettu vuonna 1730. Neuvostoliiton alkuvuosina se suljettiin. Toisessa maailmansodassa kirkkorakennus toimi sotasairaalana, kun kylässä toimi myös Syvärin suunnasta vastannut venäläisten joukkojen 7.Erillisen Armeijan Esikunta (myöhemmin 7.Armeijan Esikunta). Sotien jälkeen, Neuvostoliiton loppuvuosina, kirkko oli perunavarastona....

Sijainti: 60,413425, 33,851843

Avaa kohteen tiedot
Barani Syväri

Jatkosodassa III/JR 51 valtasi Baranin kylän 8.10.1941. Tämä nykyään autioitunut kylä sijaitsee tienristeysalueella länsi-itä-suuntaisen Podporoze-Osta -maantien varrella. Tieurat lähtivät kylästä etelään Goraan, kaakkoon Konselkään, koilliseen Voznesenjaan ja pohjoisluoteeseen Kuzran kylän kautta Syvärille, missä oli Vjaz-saaren kohdalla satamalaituri. Syvärillä kulki...

Sijainti: 60,906971, 35,231560

Avaa kohteen tiedot
Bataševskaja Syväri

Bataševskajan kylässä (Pataselassa) sijaitsi Kenttätykistörykmentti 4:n johtamispaikka Jatkosodan asemasotavuosina. Kylästä oli jäätie järven itärannalle talvisin. Paikan nykyinen nimi on Konets. ENa 2016.  

Sijainti: 60,909218, 34,968853

Avaa kohteen tiedot
Bogatsevanmäki Syväri

Bogatsevanmäki on huomattavan korkea mäki Voznesenjan koillispuolella Syvärin pohjoisrannalla. Mäkeen kantalinnoitettiin yhden komppanian puolustuskeskus, missä Suomen mies seisoi vartiossa vielä 23.6.1944. Kuitenkin linnoitus oli jätettävä taakse Aunuksen kannaksen länsiosan yleistilanteen takia ja jatkettava viivytystaistelua käyden pohjoiseen. ENa 2017.

Sijainti: 61,030529, 35,510559

Avaa kohteen tiedot
Bulajeva Syväri

Bulajeva (Pulaila) oli tärkeä tienristeysmaasto, missä Podporoze-Osta -maantiestä erkanee tieura Tsikjärven kautta Vinnitsaan. Risteys vallattiin siten, että länsiluoteesta Podporozesta edennyt Yhdistyneet Rajajääkärikomppaniat (käytännössä rajajääkäripataljoona) ja pohjoisesta Uusiselästä edennyt Kevyt Osasto 19, jota tuki panssarivaunukomppania, tekivät...

Sijainti: 60,878995, 34,426081

Avaa kohteen tiedot
Efremovskaja Syväri

20.Prikaatin tultua perustetuksi vuoden 1944 alussa prikaatin Huoltokomppania ja 54.Kenttäsairaalaosasto ryhmittyivät Efremovskajaan 24.1.1944. Kylä tunnettiin myös nimellä Mäköinen. Nykyään se on autio, ja kirkko raunioitunut. Huoltokomppania kuormattiin junaan viereisellä Muurmannin radan Tselman rautatiepysäkillä kesäkuun puolivälissä 1944, ja se saapui Viipuriin...

Sijainti: 61,019425, 34,301277

Avaa kohteen tiedot
Ensimmäisen T-34-panssarin valtauspaikka Syväri

Jatkosodan ensimmäinen T-34-panssarivaunu vallattiin viholliselta Syvärin voimalaitoksen lohkolla lokakuussa 1941. Tapahtumien kulku oli seuraava. Venäläiset aloittivat voimalaitoksen lohkolla vastahyökkäyksen 2.10.1941 iltapäivällä. Lohkon puolustuksen tukena olleet omat T-26-panssarivaunumme ajoivat tuliasemaan ja avasivat tulen neljää hyökkäävää taisteluvaunua vastaan....

Sijainti: 60,802824, 33,745916

Avaa kohteen tiedot
Entinen venäläinen lentokenttä Vodlitsa

Jatkosodassa viholliskoneet käyttivät lentokenttänään Vodlitsan kylän peltoaukeaa, josta ne pyrähtivät muutamassa minuutissa Syvärin rintaman ylle. Kenttäaukea on heinittynyt ja pusikoitunut nykypäivänä. ENa 2017.

Sijainti: 60,838953, 35,752423

Avaa kohteen tiedot
Etelärannan puolustusasema Syväri

Syvärin etelärannalla sijaitsee erillinen puolustusasema Rovskojenniemen bunkkerilinjan itäpuolella. Vaikka aseman ja linjan väliä on pari kilometriä, ne kuuluvat samaan puolustuskokonaisuuteen. Niemen ja sen itäpuolen puolustusaseman välimaasto on ollut avosuota, joka sittemmin on peittynyt Podporozen voimalaitospadon rakentamisen ja vedenpinnan nousun myötä veden alle....

Sijainti: 61,071076, 34,996433

Avaa kohteen tiedot
Gavrilovskaja Vitmusjoki Syväri

Gavrilovskajan taistelu oli Orenshenskojen taistelun eräs osataistelu, jossa Jalkaväkirykmentti 30:n kaksi pataljoonaa yritti pihtiliikettä Šokšjärven koilliskulman kautta ja Vitmusjoen eteläpuolitse Gavrilovskajan kylään ja edelleen JR 51:n kimpussa olevan vihollisen selustaan koilliseen 18.10.1941 alkaen. Selustaan pääsy oli lähellä onnistua, mutta vihollisen vastatoimet...

Sijainti: 60,817753, 34,885161

Avaa kohteen tiedot
Gora Syväri

Goravaara sijaitsee Syvärin eteläpuolella 6-7 km etelään ent. Baranin kylästä. Se on noin kahden neliökilometrin laajuinen pöytämäinen vaara, jonka päällä oli ennen neljä kylää: Karka (Karkka), Mishino (Misinä), Shumilino (Sumila) ja Gora (Mäkikylä). Gora sanana tarkoittaa vuorta, ja Goravaara nouseekin selvästi muuta maisemaa korkeammalle. Sen kainalossa lepäilee vajaan...

Sijainti: 60,858854, 35,216453

Avaa kohteen tiedot
Goran huoltotien katkaisukohta Baranin lohko Syväri

Puna-armeijan 114.Jalkaväkidivisioona hyökkäsi 19.12.1941 tykistön ja ilmavoimien tukemana Goravaaralle ja valtasi sen laella olleet kylät, mm Goran (Mäkikylän) ja Shumilinon (Sumilan). Vaaralle tuli lounaasta ura, jota vihollinen käytti päähuoltoreittinään. Suomalaisjoukkojen valmistellessa Goran takaisinvaltausta päätettiin hyökätä pohjoisesta uralle ja pureutua siihen...

Sijainti: 60,859191, 35,201166

Avaa kohteen tiedot
Gorka Syväri

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa JP 3 miehitti Gorkan kylän 9.9.1941. Tällöin T-26-vaunujen tulella upotettiin kaksi suurta vihollisvenettä miehistöineen. Nämä olivat pyrkimässä Syvärin etelärannalta kylään. Kolmatta venettä vaurioitettiin, mutta se selvisi takaisin lähtörannalleen. Seuraavana päivänä joukkomme tiedustelivat sopivia Syvärin ylimenopaikkoja. Tiedustelijat...

Sijainti: 60,650037, 33,209103

Avaa kohteen tiedot
Hevronino Syväri

Tultuaan perustetuksi 20.Prikaati määrättiin suoraan Aunuksen Ryhmän alaiseksi joukoksi ja sijoitettiin 17.D:n ja 11.D:n alueille Syvärille. Prikaatin Pioneerikomppania ja I Pataljoona sijoitettiin Hevroninoon (Heuroilaan), missä ne rakensivat Syvärin pohjoisrannan puolustusasemia ja teitä kevään 1944 ajan. ENa 2016.  

Sijainti: 60,961212, 34,336206

Avaa kohteen tiedot
Homorovitsi Syväri

Homorovitsi on pieni kylä Podporoze-Osta -valtatien varrella. Jatkosodan vuosina kylä oli huollollisesti merkittävien teiden risteys, mistä erkanivat tiet toisaalta kaakkoon ja etelään etulinjoille sekä toisaalta pohjoiseen Pidman sillalle ja Plotinon rantakylään. Homorovitsista oli matkaa etulinjaan suoraan etelään 6 km. Nykyään kylässä on harmaita rakennuksia siellä...

Sijainti: 60,899404, 34,732969

Avaa kohteen tiedot
Iivinä Syväri

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa Tst.Os Hynninen (mm. JP 3) eteni Iivinänjoen vartta etelästä Iivinään, valtasi sen 19.9.1941 ja jatkoi pohjoiseen kohti Latvaa. Asemasodan aikana valmistui Ylä-Syvärin kenttärata, ja se kulki Iivinän eteläpuolella. Iivinänjoen asema ristittiin Jyvenjoeksi. Viivytys- ja vetäytymisvaiheessa viimeisenä suomalaisena joukko-osastona II/JR 8...

Sijainti: 61,221057, 34,865182

Avaa kohteen tiedot
Ison Kuzrajoen maantiesilta Syväri

Ylipäällikkö Mannerheim vieraili Syvärin eteläpuolisella rintamalla elokuussa 1942. Kuvassa hän keskustelee 7.Divisioonan komentajan, kenraalimajuri A. Svenssonin kanssa V Armeijakunnan divisioonien rajalla Ison Kuzrajoen sillalla. Ylipäällikkö on siirtymässä 11.Divisioonan lohkolle, jonka komentaja, kenraalimajuri K. A. Heiskanen (äärimmäisenä vasemmalla) on juuri...

Sijainti: 60,909751, 35,158062

Avaa kohteen tiedot
Jaala-tukikohdat Voimalaitoksen lohko Syväri

Jatkosodassa Syvärijoen eteläpuolisen rintamamme länsipään etulinja on Lotinapelto-Podporoze -tien Tenenitsin tienhaarasta 990 metriä pohjoiseen. Tuolla kohdalla etulinja leikkaa valtatien. Tien molemmin puolin näkyy selviä taisteluvarustuksia. Syvärin rannasta alkaen neljä ensimmäistä tukikohtaa olivat Jaala 1, Jaala 2, Jaala 3 ja Jaala 4. Nykyinen valtatie kulkee...

Sijainti: 60,785919, 33,730520

Avaa kohteen tiedot
Jakovlevskaja Syväri

20.Prikaatin Kranaatinheitinkomppania oli sijoitettuna Jakovlevskajan kylään (Jaakkoilaan) ajalla tammikuu-kesäkuu 1944. Kylään lähtee asvalttitie Mätysovasta. ENa 2016.

Sijainti: 61,007703, 34,390253

Avaa kohteen tiedot
Jatkosodan kirkot Podporoze Syväri

Jatkosodan asemasotavuosina Podporozen kirkkorakennuksissa pidettiin joukoillemme valistus-, esitelmä- ja musiikkitilaisuuksia, viihdytysiltamia, jumalanpalveluksia, yms. Kaupungin voimalaitospadon käyttöönoton ja veden pinnan nousun myötä nämä kirkot ovat hävinneet 1950-luvun alussa. Äskettäin on rakennettu uusi kirkko lähelle venäläistä sotamuistomerkkiä kaupungin...

Sijainti: 60,920304, 34,204470

Avaa kohteen tiedot
Jokikontu Syväri

Tammikuussa 1944 20.Prikaatin organisaatioon kuuluneet 53.Kenttäsairaalaosasto ja 53.Lääkintäjoukkue sijoitettiin Jokikontuun (Ekondaan), mistä ne lähtivät Viipuriin kesäkuun 1944 puolivälissä. ENa 2017.

Sijainti: 61,014323, 34,112765

Avaa kohteen tiedot
JR 2:n johtamispaikka Voimalaitoksen lohko Syväri

Jalkaväkirykmentti 2:n johtamispaikka oli Syvärin etelärannalla kilometrin verran voimalaitospadolta koilliseen Jatkosodan asemasotavuosina. ENa 2017.

Sijainti: 60,812579, 33,719551

Avaa kohteen tiedot
JR 30:n johtamispaikka Konselkä Syväri

Jalkaväkirykmentti 30:n johtamispaikka Syvärillä sijaitsi 650 metriä Konselän kylän kirkosta länteen. Esikunnan korsukylä oli kaivettu Noidanojan eteläpuolella sijaitsevan kukkulan pohjoisrinteeseen. Miten mennä kohteeseen: Baranin tienristeysalueelta lähtee etelään metsäura, jota pitkin 2 km sähkölinjalle, jota pitkin kaakkoon 400 metriä kohteelle. ENa 2016.

Sijainti: 60,885605, 35,263350

Avaa kohteen tiedot
JR 50:n johtamispaikka Kargatsjärvi Syväri

Asemasodan aikana Jalkaväkirykmentti 50:n johtamispaikka sijaitsi Kargatsjärven luoteisrannan kumpareella. Kohteeseen pääsee parhaiten Pertjärven (järven) itäpäästä etelää kohti menevää metsäuraa pitkin. Esikunta-alueelle johtava ura haarautuu pääurasta 380 metriä Kargatsjärven (Kontioisjärven, Karkasjärven) pohjoispuolella ja vie järven pohjoisrantaa pitkin kohteelle. ENa...

Sijainti: 60,877170, 34,622433

Avaa kohteen tiedot
JR 61:n johtamispaikka Shemenski Syväri

Shemenskin Pogosta (kirkkokylä, paikallishallintopiirin keskus) oli Jalkaväkirykmentti 61:n johtamispaikka asemasodan vuosina. Kylästä reilut puoli kilometriä lounaaseen oli tärkeä tienristeysalue Bulajeva (Pulaila). ENa 2016.

Sijainti: 60,882127, 34,436370

Avaa kohteen tiedot
JR 8:n johtamispaikka Juksovan itäpuoli Syväri

Jatkosodassa Jalkaväkirykmentti 8:n johtamispaikka sijaitsi 2,9 kilometriä Juksovan kirkolta itään. ENa 2016.

Sijainti: 60,924167, 35,056122

Avaa kohteen tiedot
JR 9 Kumpu tukikohta

Tukikohta Kummun taistelu toukokuussa 1944 Jatkosodan 7. Divisioonan tukikohta Kumpu oli Syvärin rintaman kaakkoisin tukikohta. Kummusta olivat mm. erinomaisen hyvät tähystysmahdollisuudet venäläisten huoltotielle Ostan ja Kurvoilan välillä. Kumpua sanottiinkin "7. Divisioonan silmäksi ja korvaksi.” Toisaalta, ulkonevana tukikohtana se oli monelta suunnalta...

Sijainti: 60,830445, 35,496000

Avaa kohteen tiedot
JR 9:n johtamispaikka Rotjoila Syväri

Rotjoilassa (Rodionovossa) sijaitsi Jalkaväkirykmentti 9:n johtamispaikka. Esikunnan korsut oli kaivettu puronotkoon, jossa ei ole nykyään jäljellä muuta kuin suuria kuoppia ja lähitaisteluasemia. Viereisessä Rotjoilan kylässä oli suuri sotilaskotirakennus. Johtamispaikalta kilometri pohjois-luoteeseen on Minovan kylä, missä on Jumalanäidin kazanilaisen ikonin muistolle...

Sijainti: 60,931770, 35,443690

Avaa kohteen tiedot
Juksova Syväri

Juksovanjärven itärannan kylissä sijaitsi mm. JR 8:n huolto- ja viestiosia, hammaslääkäriasema sekä urheilu- ja paraatikenttä asemasodan aikana. Vepsäläistyylinen Juksovan puukirkko (koordinaatti) on rakennettu vuonna 1493. Rinnalle on rakennettu viime vuosina uusi kirkko. Paikka erinomainen vierailukohde, upeat kirkot ja järvenranta. ENa/JHe 2016.

Sijainti: 60,927707, 35,001769

Avaa kohteen tiedot
Järeä teräsbetonikorsu Podporoze Syväri

Suurehko suomalainen teräsbetonikorsu A5501 sijaitsee viisi kilometriä Podporozen ydinkeskustan itäpuolella Vanhan maantien varressa. Laitteeseen on käytetty betonia noin 560 kuutiometriä. Tällainen järeä bunkkeri maksoi miljoona markkaa, kun pallokorsun hinnaksi tuli 86 000 markkaa. ENa 2017.

Sijainti: 60,914486, 34,260653

Avaa kohteen tiedot
Kako-tukikohta Pogostan lohko Syväri

Jatkosodassa I/JR 34 valtasi Kakoilan pogostan (kirkkokylän) lokakuun alussa 1941 ja eteni etelään vielä Syrjänmäen kylään ja siitä vielä kilometrin verran kaakkoon Mergenitsiin.  Täältä kuitenkin vetäydyttiin edullisemmalle puolustustasalle Kakoinjärven (Kakojärven) pohjoispuolelle, missä aloitettiin kenttävarustelu. Paikka nimettiin Tukikohta Kakoksi....

Sijainti: 60,804348, 34,315691

Avaa kohteen tiedot
Kaljukukkula Gora Syväri

Goravaaran luoteispuolella on erillinen mäki, jonka nimeksi Jatkosodassa tuli Kaljukukkula (eräissä piirroksissa nimenä on Paljaskallio). Kukkulan hallinnasta käytiin armottomia taisteluja vuodenvaihteen 1941-42 ympärillä. Taistelut olivat Goran taistelujen osataisteluja, ja niissä Rajajääkäripataljoona 4 kärsi 56-prosenttiset tappiot. Lopulta kukkula jäi...

Sijainti: 60,862517, 35,207978

Avaa kohteen tiedot
Karhunpesä Syväri

Karhunpesä oli 5.Divisioonan sotilaskoti Syvärin luostarille haarautuvan tien kohdalla. Rakennuksen suunnitteli vänrikki Ilmari Tapiovaara, ja sen ulkoseinäpinta tehtiin pystyistä mäntyriuista. Turvepäällysteinen katto naamioi maastoon rakennuksen, joka valmistui toukokuussa 1942. 5.D:n komentajan, kenraalimajuri Kustaa Tapolan, vaimo toimi Karhunpesän johtajana. ENa 2017.

Sijainti: 60,817975, 33,333189

Avaa kohteen tiedot
Kenttäsilta Soginitsi (Sokinan Pogosta) Syväri

Pioneeripataljoona 1 rakensi kenttäsillan Vaaseninjoen yli Soginnitsyssä 5.11.- 3.12.1941. Sillan pituus oli 75 m ja kantavuus 12 tonnia. Se oli tärkeä osanen selustatiellä Pidma - Tokari - Soginnitsy - Kuujärvi. Tien rakensi Linnoitusrakennuspataljoona 462. Tällä tiellä oli merkittävä rooli joukkojemme siirroissa Jatkosodan aikana. Muun muassa Jalkaväkirykmentti 50 siirtyi...

Sijainti: 61,077282, 34,084911

Avaa kohteen tiedot
Kiilanlinna, 11.Divisioonan kokoustalo Syväri

Kiilanlinna oli 11.Divisioonan kokous- ja valistustalo sekä sotilaskoti, jonka juhlasali toimi myös elokuvateatterina. Tuo harjakattoinen rakennus oli 300:n neliömetrin hirsitalo, joka sijaitsi mäntymetsän keskellä Vanhan maantien varressa. Pääsisäänkäynti oli tehty rakennuksen nurkkaan. Sisätiloina olivat suuri sali ja sivustoille tehdyt huoneet, keittiö ja varastotilat. Talon...

Sijainti: 60,901630, 34,791032

Avaa kohteen tiedot
Kippari-tukikohta Karelkan lohko Syväri

Jatkosodan Syvärin rintaman Karelkan lohkon etulinja kulki pitkin Syvärin rantaa tehden keskivaiheilla terävän kulman ja suuntautui sen jälkeen länsiluoteeseen kohti Laatokkaa. Terävässä kulmassa sijaitsi Kippari-tukikohta. Tätä paikkaa vihollinen pystyi tulittamaan suorasuuntausaseillaan monesta suunnasta. Tähystys tukikohdasta oli järjestettävä kokonaan periskooppien varaan....

Sijainti: 60,561069, 33,066984

Avaa kohteen tiedot
Kiviniemi Syväri

Osana Podporozen valtausoperaatiota I/JR 13 ylitti ponttooneilla Syvärin 17.9.1941 ja muodosti sillanpään Kiviniemeen. Pataljoona jatkoi hyökkäystään joen eteläpuolella lounaaseen ja sai yhteyden Podporozen itäosat vallanneen Jalkaväkirykmentti 34:n joukkoihin 18.9.1941. Nykyään Kiviniemi on autiona. ENa 2016.

Sijainti: 60,943295, 34,298237

Avaa kohteen tiedot
Kiviojalinja Juksova Syväri

Orenshenskojen taistelussa vihollisen 114.Jalkaväkidivisioona työnsi suomalaisjoukkoja viitisen kilometriä taaksepäin eli pohjoiseen Kiviojalinjalle lokakuussa 1941. Tähän taistelun loppuasetelmaan linjat sitten vakiintuivat asemasodan ajaksi. Lohkon tukikohtien nimet alkavat L-kirjaimella. Tukikohdat Lappi ja Leuka olivat kenttävartiotyyppisiä, ja niiden tarkoituksena oli mm....

Sijainti: 60,864637, 34,941645

Avaa kohteen tiedot
Koromyslovan tienhaara Osta Syväri

Ylitettyään Syvärin Voznesenjassa 6.10.1941 Jalkaväkirykmentti 9 jatkoi hyökkäystään rantatien suunnassa kohti Ostaa. Neuvostojoukot taistelivat sitkeästi, ja niiden lyöminen vaati monentyyppisiä saarrostusliikkeitä. Tien suunnassa vihollinen oli varustanut korsulinjoja  purokohtiin, joissa se puolustautui terhakkaasti tykistö- ja ilmavoimat tukenaan. Koromyslovan...

Sijainti: 60,865186, 35,526259

Avaa kohteen tiedot
Kovkenitsi Sekeen lohko Syväri

Kovkenitsin eli Koukkulan kylän kohdalla on ollut lossiyhteys Syvärin yli ennen sotia ja sodan jälkeenkin siihen asti kunnes Lotinapellon maantiesilta otettiin käyttöön 1970-luvun alussa. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa kärkijoukkomme etenivät kylään 8.9.1941. Sodan aikana täällä Sekeen lohkon Koukkulan alalohkolla ehti palvella rintamavastuussa monenlaisia joukkoja, muun muassa...

Sijainti: 60,649369, 33,231100

Avaa kohteen tiedot
Kuuttilahti Syväri

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa 3./JR 23 (5.D) eteni pohjoisesta ja saavutti Kuuttilahden kylän 8.9.1941. Kylä otettiin haltuun taisteluitta. Tällä suunnalla rintamavastuun ja Syvärin varmistustehtävän otti saksalainen JR 307/163.D 13.9.1941. Syksyllä 1941 kaavailtiin Syvärin ylimenohyökkäystä Kuuttilahden lohkon alueelta kohti Ojatin asemakylää. Tarkoitus oli kohdata siellä...

Sijainti: 60,641041, 33,086033

Avaa kohteen tiedot
Kuzra Syväri

Kuzran kylä (Petrovskaja, Petroila) sijaitsi Kuzrajoen varrella Syvärin eteläpuolella. Hyökkäysvaiheessa luutnantti Keinosen PPK/7.D valtasi kylän lokakuussa 1941. Keinonen kuvailee valtausta kirjassaan Kärkijoukkona Syvärille: Kohtaamatta vihollista saavuimme puoliyöhön mennessä lähelle kyläaukean etelälaitaa. Yhtäkkiä kärkiryhmän konepistoolien terävät sarjat...

Sijainti: 60,983831, 35,238383

Avaa kohteen tiedot