Kohteet: Venäjä - Syväri - Ääninen

Ladataan karttaa..
11.Divisioonan johtamispaikka Pidma Syväri

11.Divisioonan asemasotavaiheen johtamispaikka sijaitsi Pidmassa Syvärin pohjoisrannalla. Divisioonan joukkoihin kuuluivat JR 8, JR 29, JR 50, Kev.Os 10, KTR 4, Rask.Psto 30, VP 32, Pion.P 28, 32.Kenttäsairaala sekä muita divisioonajoukkoja. ENa 2016.

Sijainti: 60,974239, 34,666236

Avaa kohteen tiedot
11.Divisioonan kenttäoikeus Pidma

Erilaisten rikkomusten selvittäminen oikeudenmukaisesti laissa määrättyine seuraamuksineen kuuluu hyvän järjestyksen ja kurin sekä oikeudenkäytön perusteisiin. Sota-aikana kenttäoikeus toimi alioikeutena, ja sen puheenjohtajana tuli olla lainoppinut henkilö sekä jäseninä yksi vähintään luutnantin arvoinen upseeri ja yksi aliupseeri tai miehistöön kuuluva. Korkein...

Sijainti: 60,971350, 34,660605

Avaa kohteen tiedot
17.Divisioonan johtamispaikka Kortesjärvi Syväri

Oltuaan 32 kuukautta etulinjan rintamavastuussa Syvärin eteläpuolella 17.Divisioona siirtyi Ylipäällikön reserviksi ja marssi Syvärin pohjoispuolelle lepoon ja huoltoon toukokuun 1944 puolivälissä (rintamavastuun otti 8.Divisioona). Divisioonan joukot ryhmittyivät tien Uslanka-Kuujärvi-Kuittinen-Mäkriä varteen. Esikuntatoiminnot olivat Kortesjärvellä. Täältä divisioona...

Sijainti: 61,018288, 33,534470

Avaa kohteen tiedot
17.Divisioonan johtamispaikka Vaaseni Syväri

17.Divisioonan Esikunta sijaitsi Vaasenissa Syvärillä Jatkosodan asemasodan aikana. Divisioonan joukkoihin kuuluivat JR 13, JR 34, JR 55 (jäi Hangon rintamalle kesällä 1941), JR 61 (saapui JR 55:n tilalle), Kev.Os 19, KTR 8, Rask.Psto 24 (asemasodan loppuvaiheeseen asti), VP 34, Pion.P 32, 38.Kenttäsairaala sekä muita divisioonajoukkoja. Shemenskin-Pertjärven taisteluun...

Sijainti: 60,965109, 34,007778

Avaa kohteen tiedot
20.Prikaatin johtamispaikka Monasterinkylä Syväri

Mannerheim antoi 31.10.1943 käskyn, jonka nojalla tuli perustaa kolme uutta prikaatia, joista yksi - 20.Prikaati - sijoitettaisiin Syvärille. Sen komentajaksi tuli eversti A. Kemppi, ja 20.Prikaati perustettiin virallisesti 1.1.1944. Se oli suoraan Aunuksen Ryhmän alainen joukko. Tammikuun 1944 lopulla prikaatin esikunta ryhmittyi Monasterinkylään (Efremovskaja Monastiriin), joka oli...

Sijainti: 61,036225, 34,297718

Avaa kohteen tiedot
5.Divisioonan johtamispaikka Ienimäjärvi Syväri

Jatkosodan 5.Divisioonan johtamispaikka Syvärillä sijaitsi Ienimäjärven ja Pyhälammen välisellä kannaksella. Matkaa etulinjaan etelään Syvärin pohjoisrantaan oli noin 15 kilometriä. 5.Divisioonan joukkoihin kuuluivat JR 2, JR 22, JR 23, JR 44, Kev.Os 4, KTR 3, Rask.Psto 24 (alkaen kesäkuu 1944), VP 23, Pion.P 21 sekä muita divisioonajoukkoja. ENa 2016.

Sijainti: 60,849115, 33,294160

Avaa kohteen tiedot
7.Divisioonan johtamispaikka Voznesenja Syväri

7.Divisioonan Esikunta sijaitsi Voznesenjassa Syvärillä Jatkosodan asemasodan aikana. Divisioonan joukkoihin kuuluivat JR 9, JR 30, JR 51, Kev.Os 15, KTR 2, Rask.Psto 28, VP 26, Pion.P 35, 28.Kenttäsairaala sekä muita divisioonajoukkoja. ENa 2016.

Sijainti: 61,018948, 35,475046

Avaa kohteen tiedot
Alehovštšina Ojattijoki

Jatkosodassa Alehovštšinassa (Olehistossa, Hetevistössä) sijaitsi Syvärin suunnasta vastanneen venäläisen 7.Erillisen Armeijan esikunta, joka oli suoraan Neuvostoliiton yliesikunta Stavkan johdossa syyskuusta 1941 alkaen. Kevättalvella 1944 7.Er.A muuttui 7.Armeijaksi, ja se siirrettiin Karjalan Rintaman johtoon. Alehovštšinassa risteävät Lotinapelto-Tihvinä -tie ja...

Sijainti: 60,405259, 33,857679

Avaa kohteen tiedot
Alehovštšinan kirkko Ojattijoki

Alehovštšinan kylän värikäs kirkko on rakennettu vuonna 1730. Neuvostoliiton alkuvuosina se suljettiin. Toisessa maailmansodassa kirkkorakennus toimi sotasairaalana, kun kylässä toimi myös Syvärin suunnasta vastannut venäläisten joukkojen 7.Erillisen Armeijan Esikunta (myöhemmin 7.Armeijan Esikunta). Sotien jälkeen, Neuvostoliiton loppuvuosina, kirkko oli perunavarastona....

Sijainti: 60,413425, 33,851843

Avaa kohteen tiedot
Barani Syväri

Jatkosodassa III/JR 51 valtasi Baranin kylän 8.10.1941. Tämä nykyään autioitunut kylä sijaitsee tienristeysalueella länsi-itä-suuntaisen Podporoze-Osta -maantien varrella. Tieurat lähtivät kylästä etelään Goraan, kaakkoon Konselkään, koilliseen Voznesenjaan ja pohjoisluoteeseen Kuzran kylän kautta Syvärille, missä oli Vjaz-saaren kohdalla satamalaituri. Syvärillä kulki...

Sijainti: 60,906971, 35,231560

Avaa kohteen tiedot
Bataševskaja Syväri

Bataševskajan kylässä (Pataselassa) sijaitsi Kenttätykistörykmentti 4:n johtamispaikka Jatkosodan asemasotavuosina. Kylästä oli jäätie järven itärannalle talvisin. Paikan nykyinen nimi on Konets. ENa 2016.  

Sijainti: 60,909218, 34,968853

Avaa kohteen tiedot
Bogatsevanmäki Syväri

Bogatsevanmäki on huomattavan korkea mäki Voznesenjan koillispuolella Syvärin pohjoisrannalla. Mäkeen kantalinnoitettiin yhden komppanian puolustuskeskus, missä Suomen mies seisoi vartiossa vielä 23.6.1944. Kuitenkin linnoitus oli jätettävä taakse Aunuksen kannaksen länsiosan yleistilanteen takia ja jatkettava viivytystaistelua käyden pohjoiseen. ENa 2017.

Sijainti: 61,030529, 35,510559

Avaa kohteen tiedot
Bulajeva Syväri

Bulajeva (Pulaila) oli tärkeä tienristeysmaasto, missä Podporoze-Osta -maantiestä erkanee tieura Tsikjärven kautta Vinnitsaan. Risteys vallattiin siten, että länsiluoteesta Podporozesta edennyt Yhdistyneet Rajajääkärikomppaniat (käytännössä rajajääkäripataljoona) ja pohjoisesta Uusiselästä edennyt Kevyt Osasto 19, jota tuki panssarivaunukomppania, tekivät...

Sijainti: 60,878995, 34,426081

Avaa kohteen tiedot
Efremovskaja Syväri

20.Prikaatin tultua perustetuksi vuoden 1944 alussa prikaatin Huoltokomppania ja 54.Kenttäsairaalaosasto ryhmittyivät Efremovskajaan 24.1.1944. Kylä tunnettiin myös nimellä Mäköinen. Nykyään se on autio, ja kirkko raunioitunut. Huoltokomppania kuormattiin junaan viereisellä Muurmannin radan Tselman rautatiepysäkillä kesäkuun puolivälissä 1944, ja se saapui Viipuriin...

Sijainti: 61,019425, 34,301277

Avaa kohteen tiedot
Ensimmäisen T-34-panssarin valtauspaikka Syväri

Jatkosodan ensimmäinen T-34-panssarivaunu vallattiin viholliselta Syvärin voimalaitoksen lohkolla lokakuussa 1941. Tapahtumien kulku oli seuraava. Venäläiset aloittivat voimalaitoksen lohkolla vastahyökkäyksen 2.10.1941 iltapäivällä. Lohkon puolustuksen tukena olleet omat T-26-panssarivaunumme ajoivat tuliasemaan ja avasivat tulen neljää hyökkäävää taisteluvaunua vastaan....

Sijainti: 60,802824, 33,745916

Avaa kohteen tiedot
Entinen venäläinen lentokenttä Vodlitsa

Jatkosodassa viholliskoneet käyttivät lentokenttänään Vodlitsan kylän peltoaukeaa, josta ne pyrähtivät muutamassa minuutissa Syvärin rintaman ylle. Kenttäaukea on heinittynyt ja pusikoitunut nykypäivänä. ENa 2017.

Sijainti: 60,838953, 35,752423

Avaa kohteen tiedot
Etelärannan puolustusasema Syväri

Syvärin etelärannalla sijaitsee erillinen puolustusasema Rovskojenniemen bunkkerilinjan itäpuolella. Vaikka aseman ja linjan väliä on pari kilometriä, ne kuuluvat samaan puolustuskokonaisuuteen. Niemen ja sen itäpuolen puolustusaseman välimaasto on ollut avosuota, joka sittemmin on peittynyt Podporozen voimalaitospadon rakentamisen ja vedenpinnan nousun myötä veden alle....

Sijainti: 61,071076, 34,996433

Avaa kohteen tiedot
Gavrilovskaja Vitmusjoki Syväri

Gavrilovskajan taistelu oli Orenshenskojen taistelun eräs osataistelu, jossa Jalkaväkirykmentti 30:n kaksi pataljoonaa yritti pihtiliikettä Šokšjärven koilliskulman kautta ja Vitmusjoen eteläpuolitse Gavrilovskajan kylään ja edelleen JR 51:n kimpussa olevan vihollisen selustaan koilliseen 18.10.1941 alkaen. Selustaan pääsy oli lähellä onnistua, mutta vihollisen vastatoimet...

Sijainti: 60,817753, 34,885161

Avaa kohteen tiedot
Gora Syväri

Goravaara sijaitsee Syvärin eteläpuolella 6-7 km etelään ent. Baranin kylästä. Se on noin kahden neliökilometrin laajuinen pöytämäinen vaara, jonka päällä oli ennen neljä kylää: Karka (Karkka), Mishino (Misinä), Shumilino (Sumila) ja Gora (Mäkikylä). Gora sanana tarkoittaa vuorta, ja Goravaara nouseekin selvästi muuta maisemaa korkeammalle. Sen kainalossa lepäilee vajaan...

Sijainti: 60,858854, 35,216453

Avaa kohteen tiedot
Goran huoltotien katkaisukohta Baranin lohko Syväri

Puna-armeijan 114.Jalkaväkidivisioona hyökkäsi 19.12.1941 tykistön ja ilmavoimien tukemana Goravaaralle ja valtasi sen laella olleet kylät, mm Goran (Mäkikylän) ja Shumilinon (Sumilan). Vaaralle tuli lounaasta ura, jota vihollinen käytti päähuoltoreittinään. Suomalaisjoukkojen valmistellessa Goran takaisinvaltausta päätettiin hyökätä pohjoisesta uralle ja pureutua siihen...

Sijainti: 60,859191, 35,201166

Avaa kohteen tiedot
Gorka Syväri

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa JP 3 miehitti Gorkan kylän 9.9.1941. Tällöin T-26-vaunujen tulella upotettiin kaksi suurta vihollisvenettä miehistöineen. Nämä olivat pyrkimässä Syvärin etelärannalta kylään. Kolmatta venettä vaurioitettiin, mutta se selvisi takaisin lähtörannalleen. Seuraavana päivänä joukkomme tiedustelivat sopivia Syvärin ylimenopaikkoja. Tiedustelijat...

Sijainti: 60,650037, 33,209103

Avaa kohteen tiedot
Hevronino Syväri

Tultuaan perustetuksi 20.Prikaati määrättiin suoraan Aunuksen Ryhmän alaiseksi joukoksi ja sijoitettiin 17.D:n ja 11.D:n alueille Syvärille. Prikaatin Pioneerikomppania ja I Pataljoona sijoitettiin Hevroninoon (Heuroilaan), missä ne rakensivat Syvärin pohjoisrannan puolustusasemia ja teitä kevään 1944 ajan. ENa 2016.  

Sijainti: 60,961212, 34,336206

Avaa kohteen tiedot
Homorovitsi Syväri

Homorovitsi on pieni kylä Podporoze-Osta -valtatien varrella. Jatkosodan vuosina kylä oli huollollisesti merkittävien teiden risteys, mistä erkanivat tiet toisaalta kaakkoon ja etelään etulinjoille sekä toisaalta pohjoiseen Pidman sillalle ja Plotinon rantakylään. Homorovitsista oli matkaa etulinjaan suoraan etelään 6 km. Nykyään kylässä on harmaita rakennuksia siellä...

Sijainti: 60,899404, 34,732969

Avaa kohteen tiedot
Iivinä Syväri

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa Tst.Os Hynninen (mm. JP 3) eteni Iivinänjoen vartta etelästä Iivinään, valtasi sen 19.9.1941 ja jatkoi pohjoiseen kohti Latvaa. Asemasodan aikana valmistui Ylä-Syvärin kenttärata, ja se kulki Iivinän eteläpuolella. Iivinänjoen asema ristittiin Jyvenjoeksi. Viivytys- ja vetäytymisvaiheessa viimeisenä suomalaisena joukko-osastona II/JR 8...

Sijainti: 61,221057, 34,865182

Avaa kohteen tiedot
Ison Kuzrajoen maantiesilta Syväri

Ylipäällikkö Mannerheim vieraili Syvärin eteläpuolisella rintamalla elokuussa 1942. Kuvassa hän keskustelee 7.Divisioonan komentajan, kenraalimajuri A. Svenssonin kanssa V Armeijakunnan divisioonien rajalla Ison Kuzrajoen sillalla. Ylipäällikkö on siirtymässä 11.Divisioonan lohkolle, jonka komentaja, kenraalimajuri K. A. Heiskanen (äärimmäisenä vasemmalla) on juuri...

Sijainti: 60,909751, 35,158062

Avaa kohteen tiedot
Jaala-tukikohdat Voimalaitoksen lohko Syväri

Jatkosodassa Syvärijoen eteläpuolisen rintamamme länsipään etulinja on Lotinapelto-Podporoze -tien Tenenitsin tienhaarasta 990 metriä pohjoiseen. Tuolla kohdalla etulinja leikkaa valtatien. Tien molemmin puolin näkyy selviä taisteluvarustuksia. Syvärin rannasta alkaen neljä ensimmäistä tukikohtaa olivat Jaala 1, Jaala 2, Jaala 3 ja Jaala 4. Nykyinen valtatie kulkee...

Sijainti: 60,785919, 33,730520

Avaa kohteen tiedot
Jakovlevskaja Syväri

20.Prikaatin Kranaatinheitinkomppania oli sijoitettuna Jakovlevskajan kylään (Jaakkoilaan) ajalla tammikuu-kesäkuu 1944. Kylään lähtee asvalttitie Mätysovasta. ENa 2016.

Sijainti: 61,007703, 34,390253

Avaa kohteen tiedot
Jatkosodan kirkot Podporoze Syväri

Jatkosodan asemasotavuosina Podporozen kirkkorakennuksissa pidettiin joukoillemme valistus-, esitelmä- ja musiikkitilaisuuksia, viihdytysiltamia, jumalanpalveluksia, yms. Kaupungin voimalaitospadon käyttöönoton ja veden pinnan nousun myötä nämä kirkot ovat hävinneet 1950-luvun alussa. Äskettäin on rakennettu uusi kirkko lähelle venäläistä sotamuistomerkkiä kaupungin...

Sijainti: 60,920304, 34,204470

Avaa kohteen tiedot
Jokikontu Syväri

Tammikuussa 1944 20.Prikaatin organisaatioon kuuluneet 53.Kenttäsairaalaosasto ja 53.Lääkintäjoukkue sijoitettiin Jokikontuun (Ekondaan), mistä ne lähtivät Viipuriin kesäkuun 1944 puolivälissä. ENa 2017.

Sijainti: 61,014323, 34,112765

Avaa kohteen tiedot
JR 2:n johtamispaikka Voimalaitoksen lohko Syväri

Jalkaväkirykmentti 2:n johtamispaikka oli Syvärin etelärannalla kilometrin verran voimalaitospadolta koilliseen Jatkosodan asemasotavuosina. ENa 2017.

Sijainti: 60,812579, 33,719551

Avaa kohteen tiedot
JR 30:n johtamispaikka Konselkä Syväri

Jalkaväkirykmentti 30:n johtamispaikka Syvärillä sijaitsi 650 metriä Konselän kylän kirkosta länteen. Esikunnan korsukylä oli kaivettu Noidanojan eteläpuolella sijaitsevan kukkulan pohjoisrinteeseen. Miten mennä kohteeseen: Baranin tienristeysalueelta lähtee etelään metsäura, jota pitkin 2 km sähkölinjalle, jota pitkin kaakkoon 400 metriä kohteelle. ENa 2016.

Sijainti: 60,885605, 35,263350

Avaa kohteen tiedot
JR 50:n johtamispaikka Kargatsjärvi Syväri

Asemasodan aikana Jalkaväkirykmentti 50:n johtamispaikka sijaitsi Kargatsjärven luoteisrannan kumpareella. Kohteeseen pääsee parhaiten Pertjärven (järven) itäpäästä etelää kohti menevää metsäuraa pitkin. Esikunta-alueelle johtava ura haarautuu pääurasta 380 metriä Kargatsjärven (Kontioisjärven, Karkasjärven) pohjoispuolella ja vie järven pohjoisrantaa pitkin kohteelle. ENa...

Sijainti: 60,877170, 34,622433

Avaa kohteen tiedot
JR 61:n johtamispaikka Shemenski Syväri

Shemenskin Pogosta (kirkkokylä, paikallishallintopiirin keskus) oli Jalkaväkirykmentti 61:n johtamispaikka asemasodan vuosina. Kylästä reilut puoli kilometriä lounaaseen oli tärkeä tienristeysalue Bulajeva (Pulaila). ENa 2016.

Sijainti: 60,882127, 34,436370

Avaa kohteen tiedot
JR 8:n johtamispaikka Juksovan itäpuoli Syväri

Jatkosodassa Jalkaväkirykmentti 8:n johtamispaikka sijaitsi 2,9 kilometriä Juksovan kirkolta itään. ENa 2016.

Sijainti: 60,924167, 35,056122

Avaa kohteen tiedot
JR 9 Kumpu tukikohta

Tukikohta Kummun taistelu toukokuussa 1944 Jatkosodan 7. Divisioonan tukikohta Kumpu oli Syvärin rintaman kaakkoisin tukikohta. Kummusta olivat mm. erinomaisen hyvät tähystysmahdollisuudet venäläisten huoltotielle Ostan ja Kurvoilan välillä. Kumpua sanottiinkin "7. Divisioonan silmäksi ja korvaksi.” Toisaalta, ulkonevana tukikohtana se oli monelta suunnalta...

Sijainti: 60,830445, 35,496000

Avaa kohteen tiedot
JR 9:n johtamispaikka Rotjoila Syväri

Rotjoilassa (Rodionovossa) sijaitsi Jalkaväkirykmentti 9:n johtamispaikka. Esikunnan korsut oli kaivettu puronotkoon, jossa ei ole nykyään jäljellä muuta kuin suuria kuoppia ja lähitaisteluasemia. Viereisessä Rotjoilan kylässä oli suuri sotilaskotirakennus. Johtamispaikalta kilometri pohjois-luoteeseen on Minovan kylä, missä on Jumalanäidin kazanilaisen ikonin muistolle...

Sijainti: 60,931770, 35,443690

Avaa kohteen tiedot
Juksova Syväri

Juksovanjärven itärannan kylissä sijaitsi mm. JR 8:n huolto- ja viestiosia, hammaslääkäriasema sekä urheilu- ja paraatikenttä asemasodan aikana. Vepsäläistyylinen Juksovan puukirkko (koordinaatti) on rakennettu vuonna 1493. Rinnalle on rakennettu viime vuosina uusi kirkko. Paikka erinomainen vierailukohde, upeat kirkot ja järvenranta. ENa/JHe 2016.

Sijainti: 60,927707, 35,001769

Avaa kohteen tiedot
Järeä teräsbetonikorsu Podporoze Syväri

Suurehko suomalainen teräsbetonikorsu A5501 sijaitsee viisi kilometriä Podporozen ydinkeskustan itäpuolella Vanhan maantien varressa. Laitteeseen on käytetty betonia noin 560 kuutiometriä. Tällainen järeä bunkkeri maksoi miljoona markkaa, kun pallokorsun hinnaksi tuli 86 000 markkaa. ENa 2017.

Sijainti: 60,914486, 34,260653

Avaa kohteen tiedot
Kako-tukikohta Pogostan lohko Syväri

Jatkosodassa I/JR 34 valtasi Kakoilan pogostan (kirkkokylän) lokakuun alussa 1941 ja eteni etelään vielä Syrjänmäen kylään ja siitä vielä kilometrin verran kaakkoon Mergenitsiin.  Täältä kuitenkin vetäydyttiin edullisemmalle puolustustasalle Kakoinjärven (Kakojärven) pohjoispuolelle, missä aloitettiin kenttävarustelu. Paikka nimettiin Tukikohta Kakoksi....

Sijainti: 60,804348, 34,315691

Avaa kohteen tiedot
Kaljukukkula Gora Syväri

Goravaaran luoteispuolella on erillinen mäki, jonka nimeksi Jatkosodassa tuli Kaljukukkula (eräissä piirroksissa nimenä on Paljaskallio). Kukkulan hallinnasta käytiin armottomia taisteluja vuodenvaihteen 1941-42 ympärillä. Taistelut olivat Goran taistelujen osataisteluja, ja niissä Rajajääkäripataljoona 4 kärsi 56-prosenttiset tappiot. Lopulta kukkula jäi...

Sijainti: 60,862517, 35,207978

Avaa kohteen tiedot
Karhunpesä Syväri

Karhunpesä oli 5.Divisioonan sotilaskoti Syvärin luostarille haarautuvan tien kohdalla. Rakennuksen suunnitteli vänrikki Ilmari Tapiovaara, ja sen ulkoseinäpinta tehtiin pystyistä mäntyriuista. Turvepäällysteinen katto naamioi maastoon rakennuksen, joka valmistui toukokuussa 1942. 5.D:n komentajan, kenraalimajuri Kustaa Tapolan, vaimo toimi Karhunpesän johtajana. ENa 2017.

Sijainti: 60,817975, 33,333189

Avaa kohteen tiedot
Kenttäsilta Soginitsi (Sokinan Pogosta) Syväri

Pioneeripataljoona 1 rakensi kenttäsillan Vaaseninjoen yli Soginnitsyssä 5.11.- 3.12.1941. Sillan pituus oli 75 m ja kantavuus 12 tonnia. Se oli tärkeä osanen selustatiellä Pidma - Tokari - Soginnitsy - Kuujärvi. Tien rakensi Linnoitusrakennuspataljoona 462. Tällä tiellä oli merkittävä rooli joukkojemme siirroissa Jatkosodan aikana. Muun muassa Jalkaväkirykmentti 50 siirtyi...

Sijainti: 61,077282, 34,084911

Avaa kohteen tiedot
Kiilanlinna, 11.Divisioonan kokoustalo Syväri

Kiilanlinna oli 11.Divisioonan kokous- ja valistustalo sekä sotilaskoti, jonka juhlasali toimi myös elokuvateatterina. Tuo harjakattoinen rakennus oli 300:n neliömetrin hirsitalo, joka sijaitsi mäntymetsän keskellä Vanhan maantien varressa. Pääsisäänkäynti oli tehty rakennuksen nurkkaan. Sisätiloina olivat suuri sali ja sivustoille tehdyt huoneet, keittiö ja varastotilat. Talon...

Sijainti: 60,901630, 34,791032

Avaa kohteen tiedot
Kippari-tukikohta Karelkan lohko Syväri

Jatkosodan Syvärin rintaman Karelkan lohkon etulinja kulki pitkin Syvärin rantaa tehden keskivaiheilla terävän kulman ja suuntautui sen jälkeen länsiluoteeseen kohti Laatokkaa. Terävässä kulmassa sijaitsi Kippari-tukikohta. Tätä paikkaa vihollinen pystyi tulittamaan suorasuuntausaseillaan monesta suunnasta. Tähystys tukikohdasta oli järjestettävä kokonaan periskooppien varaan....

Sijainti: 60,561069, 33,066984

Avaa kohteen tiedot
Kiviniemi Syväri

Osana Podporozen valtausoperaatiota I/JR 13 ylitti ponttooneilla Syvärin 17.9.1941 ja muodosti sillanpään Kiviniemeen. Pataljoona jatkoi hyökkäystään joen eteläpuolella lounaaseen ja sai yhteyden Podporozen itäosat vallanneen Jalkaväkirykmentti 34:n joukkoihin 18.9.1941. Nykyään Kiviniemi on autiona. ENa 2016.

Sijainti: 60,943295, 34,298237

Avaa kohteen tiedot
Kiviojalinja Juksova Syväri

Orenshenskojen taistelussa vihollisen 114.Jalkaväkidivisioona työnsi suomalaisjoukkoja viitisen kilometriä taaksepäin eli pohjoiseen Kiviojalinjalle lokakuussa 1941. Tähän taistelun loppuasetelmaan linjat sitten vakiintuivat asemasodan ajaksi. Lohkon tukikohtien nimet alkavat L-kirjaimella. Tukikohdat Lappi ja Leuka olivat kenttävartiotyyppisiä, ja niiden tarkoituksena oli mm....

Sijainti: 60,864637, 34,941645

Avaa kohteen tiedot
Koromyslovan tienhaara Osta Syväri

Ylitettyään Syvärin Voznesenjassa 6.10.1941 Jalkaväkirykmentti 9 jatkoi hyökkäystään rantatien suunnassa kohti Ostaa. Neuvostojoukot taistelivat sitkeästi, ja niiden lyöminen vaati monentyyppisiä saarrostusliikkeitä. Tien suunnassa vihollinen oli varustanut korsulinjoja  purokohtiin, joissa se puolustautui terhakkaasti tykistö- ja ilmavoimat tukenaan. Koromyslovan...

Sijainti: 60,865186, 35,526259

Avaa kohteen tiedot
Kovkenitsi Sekeen lohko Syväri

Kovkenitsin eli Koukkulan kylän kohdalla on ollut lossiyhteys Syvärin yli ennen sotia ja sodan jälkeenkin siihen asti kunnes Lotinapellon maantiesilta otettiin käyttöön 1970-luvun alussa. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa kärkijoukkomme etenivät kylään 8.9.1941. Sodan aikana täällä Sekeen lohkon Koukkulan alalohkolla ehti palvella rintamavastuussa monenlaisia joukkoja, muun muassa...

Sijainti: 60,649369, 33,231100

Avaa kohteen tiedot
Kuuttilahti Syväri

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa 3./JR 23 (5.D) eteni pohjoisesta ja saavutti Kuuttilahden kylän 8.9.1941. Kylä otettiin haltuun taisteluitta. Tällä suunnalla rintamavastuun ja Syvärin varmistustehtävän otti saksalainen JR 307/163.D 13.9.1941. Syksyllä 1941 kaavailtiin Syvärin ylimenohyökkäystä Kuuttilahden lohkon alueelta kohti Ojatin asemakylää. Tarkoitus oli kohdata siellä...

Sijainti: 60,641041, 33,086033

Avaa kohteen tiedot
Kuzra Syväri

Kuzran kylä (Petrovskaja, Petroila) sijaitsi Kuzrajoen varrella Syvärin eteläpuolella. Hyökkäysvaiheessa luutnantti Keinosen PPK/7.D valtasi kylän lokakuussa 1941. Keinonen kuvailee valtausta kirjassaan Kärkijoukkona Syvärille: Kohtaamatta vihollista saavuimme puoliyöhön mennessä lähelle kyläaukean etelälaitaa. Yhtäkkiä kärkiryhmän konepistoolien terävät sarjat...

Sijainti: 60,983831, 35,238383

Avaa kohteen tiedot
Kärki-tukikohta Särkijärvi Syväri

Tukikohta Kärki sijaitsi Särkijärven ja Kimjärven välisen Myllypuron eteläpuolella. Siellä oli kolme korsua: jalkaväkijoukkueen korsu, tykistön tulenjohtueen korsu ja saunakorsu. Tukikohtaan mentiin kaarisillan kautta Myllypuron yli. Kärjen hallussapito oli tärkeää sikäli, että jos paikka olisi ollut vihollisen hallussa, sieltä olisi ollut esteetön ampuma-ala koko Pirunkukkulan...

Sijainti: 60,842633, 34,833745

Avaa kohteen tiedot
Levina Syväri

Jatkosodassa III/JR 9 valtasi 8.10.1941 Levinan kylän ja tienhaara-alueen, joka sijaitsi länsi-itä-suuntaisen Podporoze-Osta -maantien varrella. Tästä kohdasta lähtivät urat etelään Kopovaan ja pohjoiseen Nikitinskajaan, Rotjoilaan ja Minovaan. Paikan eteläpuolitse virtaavan Levinanjoen törmiin kaivettiin mm. pataljoonan komentopaikan ja sotilaskodin tiloja. Lohkolla JR 9:n etulinjan...

Sijainti: 60,866593, 35,459689

Avaa kohteen tiedot
Linjatien suomalaiset pallokorsut Podporoze Syväri

Noin viisi ja puoli kilometriä Podporozen keskustasta lounaaseen, aivan Linjatien varressa, sen pohjoispuolella, sijaitsee kaksi suomalaista pallokorsua alkuperäisillä paikoillaan. Laitteiden numerot ovat AL5583 ja AL5584. Näiden kummankin pallokorsun kohdalla erottuvat betoniset ilmanvaihtotorvet hyvin. Lisäksi toisen oviaukko on varsin hyvin näkyvillä. ENa 2017.

Sijainti: 60,883395, 34,081376

Avaa kohteen tiedot
Lotinapellon Sotahistoriapuisto ja -museo

Lotinapellon sotahistoriapuisto sijaitsee Syvärin etelärannalla kaupungin länsilaidalla. Sen laajuus on noin 450 m x 300 m. Alueella on alkuperäisiä konekivääri- ja tulenjohtopesäkkeitä, panssarikiviä ja muita rantatörmän taisteluvarustuksia sekä sotamuistomerkkejä. Puiston keskellä on museorakennus, jonka tilat on jaettu viideksi näyttelyksi. Ensimmäisessä...

Sijainti: 60,734938, 33,513322

Avaa kohteen tiedot
Lotinapellon sotilaslentokenttä

Lentokentän ammusvarastossa syttyi tulipalo toukokuussa 2008. Palossa tuhoutui noin 450 ilmataisteluohjusta. Ohjusten kappaleita lensi 3-4 kilometrin päähän kaupungin keskustaan. Kenttää kotipesänään pitänyt Suhoi Su-27 -kalustolla varustettu hävittäjälentorykmentti siirrettiin muualle vuonna 2009 "liian vaarallisena läheiselle siviiliasutukselle." Lisätiedot:...

Sijainti: 60,713847, 33,570957

Avaa kohteen tiedot
Lotinapellon venäläinen proomusilta Syväri

Jääkäripataljoona 2 saavutti Syvärin pohjoisrannan Kanoman kohdalla 7.9.1941. Tällöin huomattiin, että vihollinen oli rakentanut proomuista vahvan sillan Syvärin yli. Proomut olivat varsin suuria, noin 25-30 metriä pitkiä ja 7-8 metriä leveitä. Niiden päälle oli tehty tukeva lankkukansi. Keskellä tosin oli  60 metrin aukko, jota vastaava jakso, joka käsitti 6 proomua,...

Sijainti: 60,739968, 33,505035

Avaa kohteen tiedot
Mannerheim-kukkula Syväri

Karjalan Armeijan hyökkäys saavutti Syvärin rannan 7.9.1941, ja ylipäällikkö Mannerheim seurueineen saapui Mikkelistä tarkastelemaan tilannetta kolme päivää myöhemmin. Seurue siirtyi Aunuksenkaupungista Syvärin rantaan, ja 1.Tiedotuskomppanian päällikkö, luutnantti Martti Haavio kirjoitti muistiinpanonaan 10.9.1941: Liityimme Aunuksenkaupungissa autojonoon, joka suunnisti...

Sijainti: 60,756980, 33,480793

Avaa kohteen tiedot
Miljoonabunkkeri Särkijärvi Syväri

Aunuksen kannas, ylä Syväri Särkijärven taistelu, Miljoona ja Pirunkukkula Touko-kesäkuun vaihteessa 1942 JR50 siirtyi Syvärin yläjuoksulle. JR50:n rintamavastuu Kimjärven itäpuolella kesti noin kuukauden 5.7.–17.8.1942. Tänä aikana rykmentti kävi kovan Särkijärven eli Pirunkukkulan taistelun 22.–23.7.1942. Vihollisella oli hallussaan Särkijärven kylä ja sen...

Sijainti: 60,849310, 34,850590

Avaa kohteen tiedot
Mätysova Syväri

Marraskuun alussa 1943 Jalkaväkirykmentti 46 lakkautettiin, ja sen II/JR 46 siirtyi Karjalan Kannakselta Aunukseen liitettäväksi eversti Kempin 20.Prikaatin IV Pataljoonaksi. Pataljoona saapui Tokarin asemalle ja marssi sieltä Mätysovaan 30.12.1943. Kevättalvella 1944 pataljoona rakensi puolustusasemia Mätysovan ja Pidman välille sekä teki tietöitä Mätysovan kylän, Tsolman...

Sijainti: 60,976465, 34,430994

Avaa kohteen tiedot
Mökkikylä Podporoze Syväri

Niin sanottuun Podporozen Mökkikylään oli sijoitettuna Syvärin rintaman reservissä ja lepovuorossa olleita joukkojamme Jatkosodan asemasotavaiheen aikana. Ampumaharjoitteluun tarkoitettu rata sijaitsi Mökkikylän ja Syvärin välissä olevalla sorakuopalla. Mainittakoon, että 20.Prikaatin II Pataljoona majoittui Mökkikylässä ajalla tammikuu-kesäkuu 1944. Alunperin talot oli...

Sijainti: 60,909114, 34,233050

Avaa kohteen tiedot
Niiniselän kk-kupukorsu Podporoze Syväri

Tyypillinen suomalainen konekiväärikupukorsu (A5554). Sijaitsee reilut kuusi kilometriä Podporozen lounaispuolella Niiniselän maastossa. ENa 2017.

Sijainti: 60,890808, 34,050040

Avaa kohteen tiedot
Nikitinskaja Osta Syväri

Jatkosodassa Nikitinskajan kylä asuinrakennuksineen oli etulinjan joukkojemme tärkeä tukeutumispaikka. Tänne oli sijoitettuna mm. eläinlääkintä-, huolto- ja viestiosia. Kylän laidalla sijaitsivat III/KTR 2:n tuliasemat. Koordinaatti kartalla osoittaa kylän entisen kirkon paikan; kirkko oli palanut vuonna 1933. 1.Tiedotuskomppanian luutnantti Olavi Paavolainen kävi...

Sijainti: 60,894993, 35,447939

Avaa kohteen tiedot
Nikola Syväri

Nikola oli pieni kylä Iivinänjoen suulla Rovskojenniemeä vastapäätä. Kylässä toimi joukkojemme perustama yksiraaminen saha, jonka tuotteita käytettiin laajalti Syvärin rintaman erilaisissa rakennustöissä. Tukit uitettiin sahan ääreen Iivinänjokea pitkin, ja valmiit tuotteet lähtivät tarvitsijoille vesitiekuljetuksina. 1.Sillanrakennuskomppania toimi Nikolasta käsin...

Sijainti: 61,096358, 34,851902

Avaa kohteen tiedot
Nišin silta Podporoze Syväri

Jatkosodassa joukkojemme ensimmäinen rakennettu siltayhteys yli Syvärin tehtiin Nišiin, joka on pari kilometriä Podporozen kaupungin luoteispuolella. Sillan rakensi Pioneeripataljoona 32 kahdestakymmenestäviidestä sotasaalisproomusta, ja sillä oli pituutta 110 metriä. Tämä silta purettiin, kun sen viereen saatiin rakennettua 108-metrinen ponttonisilta loppusyksyllä 1941. Aunuksen...

Sijainti: 60,930975, 34,142315

Avaa kohteen tiedot
Noidanoja Barani Syväri

Goran taisteluihin liittyen pikaoikeus tuomisti Baranissa kaksi 2./JR 9:n miestä kuolemaan 20.12.1941, sillänämä kieltäytyivät palaamasta yksikköönsä etulinjaan, Goraan. Tuomitut, Voitto Veikko Ahomäki ( s.16.3.1915 Ilmajoki ) ja Toivo Iisakki Mäkelä ( s. 25.6.1917 Ilmajoki ). Tuomitut teloitettiin ampumalla samana päivänä Baranin kylän eteläreunalla, maantien varressa...

Sijainti: 60,905185, 35,228530

Avaa kohteen tiedot
Ojatin asema- ja luostarikylä Ojattijoki

Toisessa maailmansodassa Kädenlyönti Syvärillä -operaatiosuunnitelman mukaan Saksan 163.Divisioonan ja 39.Panssariarmeijakunnan joukkojen oli tarkoitus kohdata toisensa Ojatin kylässä ja näin sinetöidä Leningradin saarto vuoden 1941 lopulla. 163.D olisi hyökännyt Syväriltä Ylä-Kalatsista 15 kilometriä etelään, ja 39.Ps.AK Tihvinästä 100 kilometriä pohjoiseen. Kuitenkin...

Sijainti: 60,454177, 33,138448

Avaa kohteen tiedot
Osta Syväri

Osta on pieni kylä Äänisen lounaispäässä. Jatkosodan Jalkaväkirykmentti 9 eteni kylän edustalle ja kaivautui asemiin lokakuussa 1941. Rykmentin puolustama Ostan lohko oli Suomen leveysasteilla itäisin rintamanosa, jossa suomalaiset sotilaat olivat pysyvästi asemissa. Ostasta kulki vihollisen tärkeä rintamasuuntainen huoltotie Kurvoilan kautta Gongenitsijärvelle (kartassa...

Sijainti: 60,850868, 35,556429

Avaa kohteen tiedot
Ostretsinan lentokenttä Vorobjeva Syväri

Taisteluosasto Hynninen (Vahv JP 3) eteni lounaasta Pidmajärveltä Ostretsinaan ja valtasi kylän 18.9.1941. Sotasaaliina käyttöömme jäi kaksi hinaajaa, kaksi proomua, viisi kuorma-autoa, yksi iso traktori, hevosia ja satoja säkkejä viljaa. Sotavangeiksi otettiin neljä teknillisten joukkojen upseeria ja em. hinaajien matruusit. Samalla huomattiin, että Ostretsinasta 1,5 km...

Sijainti: 61,125709, 34,806910

Avaa kohteen tiedot
Pajarinmäki Shemenskin lohko Syväri

Shemenskin-Pertjärven taistelun alkuvaiheessa huhtikuussa 1942 vihollisen eräs vahva hyökkäyskiila eteni etelästä Podporoze-Osta -maantien pohjoispuolelle Pajarinmäkeen. Tänne vihollinen kaivautui ja muodosti portinpylvästukikohdan ryhtyen valmistelemaan hyökkäyksen jatkoa pohjoiseen, Syvärin rantaan. Tässä tilanteessa hälytettiin taistelualueelle JP 4 Paateneesta ja...

Sijainti: 60,880626, 34,452904

Avaa kohteen tiedot
Panssariharju Ohtalin lohko Syväri

Panssariharju oli sulkulinja Ohtalin lohkolla Syvärin pohjoispuolella. Matkaa etulinjan asemiimme eteläkaakkoon rantaan oli kuutisen kilometriä. Panssariharju oli myös rintamavastuuta vaihtavien joukkojen vaihto- ja huoltopiste (koordinaattikohta), josta etulinjaan saapuva joukko opastettiin eteenpäin. Kauan sitten harju on ollut muinaisen, nykyistä laajemman Syvärin rantatörmä....

Sijainti: 60,773656, 33,341754

Avaa kohteen tiedot
Peltoinen Pidmajärvi Syväri

11.Divisioonan 32.Lääkintäkomppania oli sijoitettuna Peltoisten kylään asemasodan vuosina. Komppania hoiti kuljetukset etulinjan joukkosidontapaikoilta 32.Kenttäsairaalaan, joka sijaitsi Sankosaaressa. ENa 2016.

Sijainti: 61,025961, 34,495154

Avaa kohteen tiedot
Pertjärvi Syväri

Pertjärvi on pieni kylä samannimisen järven rannalla. Asemasodan aikana kylän kumpuilevat pellot olivat joukkojemme aktiivisessa ruuantuotannossa: perunaa, lanttua, kaalia, porkkanaa, sipulia ja viljoja. Järven molemmilta puolilta lähtivät huoltourat etelään etulinjaan, jonne oli matkaa 7-8 km. ENa 2016.

Sijainti: 60,901453, 34,602099

Avaa kohteen tiedot
Pidman kenttäsilta Syväri

Äänisjärven Laatokkaan yhdistävällä Syvärillä on pituutta runsaat 220 kilometriä. Joen yläjuoksulla puolustuksemme oli työnnetty joen eteläpuolelle. Tämän eteläpuolisen rintaman leveys oli 110 kilometriä, ja sillä oli syvyyttä 10-30 kilometriä. Rintamaa puolustivat runsaat kolme divisioonaa, joiden yhteydet taaksepäin Syvärin pohjoisrannalle turvattiin silloilla....

Sijainti: 60,970237, 34,674747

Avaa kohteen tiedot
Pidman kirkonmäki Syväri

Jatkosodassa 11.Divisioonan esikunta sijaitsi Pidman kylän alueella.  Kylässä, sen itäisellä jokitörmällä (Grishinskajassa) oli kaksi kirkkoa, joista toinen oli tehty tiilestä ja toinen puusta. Tuo vepsäläistyylinen puukirkko paloi ja tuhoutui, kun vihollishävittäjä oli ampunut kirkkoa 19.4.1942. Asemasodan aikana tiilikirkkoa, joka oli rapistunut ja...

Sijainti: 60,975200, 34,674901

Avaa kohteen tiedot
Pidman sillan eteläpää Syväri

Pidman proomusilta (255 m) valmistui toukokuun 1942 alussa. Sen viereen rakennettiin varsinainen kenttäsilta (282 m), joka valmistui joulukuussa 1943. Tällöin proomusilta purettiin, ja proomut vapautuivat muuhun käyttöön. Sillan päät olivat Syvärin rantojen sorapenkoilla, jotka ovat sittemmin jääneet veden alle, kun Podporozen voimalaitospato valmistui ja nosti vedenpintaa...

Sijainti: 60,968347, 34,677437

Avaa kohteen tiedot
Pikkumiljoona Särkijärvi Syväri

Pikkumiljoona oli venäläisten ennen sotia rakentama bunkkeri, joka jäi joukkojemme haltuun syksyn 1941 vakauttamistaistelujen seurauksena. Bunkkerin alkuperäinen torjuntasuunta oli maantien suunnassa länteen. Petri Sarjanen kirjoittaa paikasta teoksessaan Tuntematon Rokka: Tällä rintamalohkolla sijaitsivat myös kuuluisat korsut Miljoona ja Pikkumiljoona, jotka molemmat olivat...

Sijainti: 60,847628, 34,851233

Avaa kohteen tiedot
Piltsu Syväri

Jalkaväkirykmentti 8 toimi Piltsussa lokakuun 1941 loppupuoliskolta tammikuun 1942 lopulle saakka. Rykmentti saapui Piltsuun Petroskoista ja sen tehtävänä oli toimia mm. reservijoukkona. Täältä JR 8 siirtyi Juksovan suunnalle tammi-helmikuun 1942 vaihteessa. Nykyään Piltsun seudulla on miinavaara, ja siellä liikkumista on rajoitettu määräämällä seutu...

Sijainti: 60,683450, 33,008603

Avaa kohteen tiedot
Pirunkukkula Särkijärvi Syväri

Särkijärven pohjoispuolella on Pirunkukkulaksi nimetty mäki, joka jäi vihollisen käsiin Orenshenskojen taistelun loppuasetelmassa. Joukkomme yrittivät parikin kertaa valloittaa kukkulan iskuosastomaisilla hyökkäyksillä. Esimerkiksi heinäkuun 1942 hyökkäysyritys alkoi kyllä hyvin, mutta vihollisen vastatoimien käynnistyttyä kukkulalta jouduttiin vetäytymään lähtöasemiin....

Sijainti: 60,850010, 34,856994

Avaa kohteen tiedot
Pirunsaari Pogostan lohko Syväri

Varmaan jokaisella Jatkosodan rintamasuunnalla oli oma Pirunsaarensa, ja Syvärillä kyseinen paikka oli Pogostan lohkon etulinjan tukikohta keskellä aukeaa suota. Sieltä yhä löytyy muun muassa taistelukaivantoja, piikkilankaesteitä ja ajan sortamia korsuja, joissa kaminat savutorvineen ovat paikoillaan. ENa 2017.

Sijainti: 60,826216, 34,271500

Avaa kohteen tiedot
Plotino Syväri

Plotino (Plotitsno) on kylä Syvärin etelärannalla. Jatkosodan vuosina kylään oli sijoitettuna 11.Divisioonan joukoista muun muassa Viestipataljoona 32 ja 32.Eläinlääkintäkomppania. Nykyisin kylän rannassa on suosittu veneenlaskupaikka, -luiska. ENa 2016.

Sijainti: 60,977816, 34,766593

Avaa kohteen tiedot
Podporozen ent. Punaupseerikoulu Syväri

Kun Jatkosodassa Muurmannin radan silta oli kokonaan vallattu 12.9.1941, saatiin lisää joukkoja ja kalustoa Syvärin eteläpuolelle ja ryhdyttiin Podporozen kaupungin valtaamiseen.  Vihollinen oli keskittänyt kaupungin puolustukseen 3-rykmenttisen 314.Divisioonan, yhden NKVD-rykmentin ja neljä erillispataljoonaa. Nämä joukot olivat kaivautuneet hyviin asemiin ja...

Sijainti: 60,919697, 34,156187

Avaa kohteen tiedot
Podporozen Etulinjan suunnan tien Torjuntakeskus

Torjuntakeskus sijaitsee Podporozen keskustan itäisen tieliittymän vastata päätä pisteestä 60.9001834, 34.2217255 lähtevän huonokuntoisen tien varrella, n.1,5 km päätieltä. Tämä tie toimi huoltotienä sodanaikana kaakossa oleville etulinjan joukoille. Torjuntakeskuksessa on kahdeksan kantalinnoitetta, joista rautakuvut poistettu. Ajo kohteella mahdollista vain hyvällä...

Sijainti: 60,890130, 34,238620

Avaa kohteen tiedot
Podporozen Kenttäradan Torjuntakeskus

Torjuntakeskus sijaitsee Podporozesta eteläkaakkoon lähtevän sodan aikaisen kenttäradan uran molemmin puolin. Siinä on seitsemän numeroitua linnoitetta. Rautakuvut poistettu, muutoin ehjät. Ajoreitti: : Podporozen ohitustieltä lähdetään tietä pisteestä 60.882271, 34.167738 luoteesta tultaessa oikealle datsakylän keskivaiheelle. Pisteestä 60.8774, 34.15615...

Sijainti: 60,871870, 34,164219

Avaa kohteen tiedot
Podporozen linjatien Torjuntakeskus

Linnoitteet sijaitsevat Lopinanpelto - Vytegra tien molemmin puolin ennen Podporozea kahdessa tasossa. Kaikista kk-linnoitteista on rautakuvut viety. Moni matkalainen on ihmetellyt tien parannuksen yhteydessä maan pinnalle, tien laitaan siirrettyä pallokorsua, AL 5585. Tämä pallokorsu on etummaisen tasan majoituskorsu. samalla puolen tietä ollut kk-pesäke A5539 on todennäköisesti...

Sijainti: 60,883775, 34,083281

Avaa kohteen tiedot
Podporozen Muurmannin radan torjuntakeskus Syväri

Koordinaatit: 60.89185, 34.04501 (linnoite A 5553). Linnoitteet sijaitsevat Syvärin eteläpuolella Murmannin radan molemmin puolin. Kantalinnoitteita on 5 majoitus- ja 6 kupubunkkeria.Näistä vain A5551:ssä on rautakupu paikoillaan. Reitti kohteeseen: Helpointa on ajaa pisteestä 60.8864264, 34.0895462 lähtevää sivutietä kaasuputkilinjalle ja siitä jalkaisin kohteille,...

Sijainti: 60,891850, 34,045010

Avaa kohteen tiedot
Podporozen pato ja voimalaitos Syväri

Podporozen pato ja voimalaitos ovat rakennetut suurelta osin vankityövoimalla. Ennen II maailmansotaa Podporozen voimalaitostyömaalla ahkeroivat gulag-ojennustyöleirin vangit, ja sodan jälkeen saksalaiset sotavangit. Voimalaitos valmistui vuonna 1951. Nykyään autolla voi ylittää Syvärin patoa pitkin. Laivat ohittavat padon voimalan eteläpuolelta kanavan kautta....

Sijainti: 60,918283, 34,191232

Avaa kohteen tiedot
Podporozen rautatiesilta Syväri

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa suomalaisjoukkojen kärki eteni Muurmannin radan sillan pohjoispuolelle 8.9.1941. Tällöin silta oli vihollisen vahvasti varmistama mm. pst-tykeillä. Tässä tilanteessa 17.Divisioonan II/JR 13 sekä I/JR 34 ja II/JR 34 menivät kuusi kilometriä alempaa Syvärin yli ja valtasivat rautatiesillan etelärantaa pitkin vyöryttäen 12.9. Tämän tapahduttua III/JR...

Sijainti: 60,926334, 34,106989

Avaa kohteen tiedot
Podporozen Shemenskin suunnan tien Torjuntakeskus Syväri

Koordinaatit: 60.91373, 34.25801 (A5562) Torjuntakeskus sijaitsee Podporozen keskustasta itään lähtevän vanhan tien suunnalla. Tie toimi huoltotienä Shemenskin suunnan joukkoihin. Torjuntakeskuksessa 11 kantalinnoitetta. Rautakuvut kaikista kk-pesäkkeitä poistettu. Ajo-ohje Podporozen itäisestä liikenneympyrästä (60.9121638, 34.2232275) 2 km itään huonokuntoista,...

Sijainti: 60,913730, 34,258010

Avaa kohteen tiedot
Podporozen Torjuntakeskukset Syväri

Koordinaatti (Podporozen keskustaan): 60.9122447, 34.1781235. Torjuntakeskusten koordinaatit kunkin kohteen keskelle ko Torjuntakeskusta käsittelevässä kohdassa. Podporoze (tai Syvärin kaupunki, tai Koskenala) on Syvärin linnoittamista suunniteltaessa katsottu tärkeimmäksi Syvärin etäpuoliseksi sillanpääksi. Kaupungin ympärille on rakennettu kuusi Torjuntakeskusta, lännestä...

Sijainti: 60,912245, 34,178123

Avaa kohteen tiedot
Podporozen Vanhan maantien Torjuntakeskus

 Torjuntakeskus sijaitsee Podporozen lounaispuolella vanhan kaupungista vievän ulosmenotien varella. Siina on 12 numeroitua kantalinnoitetta ja muutama numeroimaton linnoite Rommakkolammen länsipuolella. Linnoitteista AL5581 antaa hyvän kuvan pallokorsun mittasuhteista ja ainesvahvuuksista, se sijaitsee hiekkakuopan reunalla 20 - 30 m tieuralta. Reitti: Podporozen ohitustieltä...

Sijainti: 60,870564, 34,124629

Avaa kohteen tiedot
Pohjoisrannan suomalainen bunkkeri A6512 Syväri

Jatkosodan asemasodan aikaan joukkomme linnoittivat Syvärin pohjoisrannan tehokkaasti koko sen pituudelta. Ajateltiin, että siinä olisi puolustuskykyisen Suomen luonnollinen raja. Syvärin linnoitusjärjestelmään kuuluivat muun muassa betoniset tulibunkkerit, avoasemat, piikkilankaesteet, raivatut ampuma-alat, taistelukaivantojen verkostot sekä pallo- ja hirsikorsut majoitustiloina....

Sijainti: 60,967011, 34,630371

Avaa kohteen tiedot
Posad Pidmajärvi Syväri

Taisteluosasto Hynninen (Vahv JP 3) eteni Peltoisen ja Volostnoi Navolokin suunnasta Posadiin 18.9.1941 ja jatkoi itään kohti Ostretsinaa. Osastoon kuulunut Kevyt Osasto 15/7.D erkani tienhaarassa pääjoukosta ja lähti hyökkäämään länteen kohti Tokarin asemaa, jonka se valtasi yhden panssarijoukkueen tukemana 19.9.1941. ENa 2016.

Sijainti: 61,079593, 34,497865

Avaa kohteen tiedot
Prokofevskaja Orenshenskojejärvi Syväri

Kun 7.Divisioona oli ylittänyt Syvärin 6.10.1941, divisioonan Jalkaväkirykmentti 51 suunnattiin Voznesenjasta linnuntietä 40 km länsi-lounaaseen ottamaan haltuun ns. suurten järvien alue. Siellä järvet, niiden väliset kannakset ja Vitmusjoki ketjun tavoin muodostavat luonnollisen rintaman. Katsottiin, että tällainen linja olisi helppo puolustaa, ja että järvet...

Sijainti: 60,822145, 34,945057

Avaa kohteen tiedot
Punaisen lipun silta Tensaoja Syväri

Jatkosodassa Punaisen lipun sillan tasalla oli Lotinapellon lohkon Linnan alalohkon puolustuksen tukilinja. Silta oli saanut nimensä sen merkiksi laitetusta punaisesta lipusta. Siltamaaston hallinnasta käytiin kiivas taistelu sekä syyskuussa 1941 että kesäkuussa 1944. Sodanaikaisen sillan paikka on parikymmentä metriä nykyisen sillan pohjoispuolella. ENa 2018.

Sijainti: 60,748224, 33,490707

Avaa kohteen tiedot
Ranta- ja Kanava-tukikohta Osta Syväri

Jatkosodassa Syvärin eteläpuolisen rintamamme itäisin tukikohta Ranta sijaitsi Äänisjärven rantamaalla ja järven etelärantaa kiertävän kanavan maastossa.  Tukikohta oli varsin erillään muista tukikohdista, sillä Järvelä-niminen tukikohta oli lähimpänä reilun 2 kilometrin päässä. Yhteyttä sinne pidettiin partioin. Partioitava välimaasto oli nimetty Joeksi....

Sijainti: 60,916625, 35,534713

Avaa kohteen tiedot
Rodionovo Juksovanjärvi Syväri

Evl Eino Vänttisen komentama JR 43 kuului Jatkosodan alussa 10.Divisioonaan, joka saavutti Karjalan Kannaksella pääasematasan syyskuun 1941 alkupuoliskolla. Rykmentin II P ja III P lakkautettiin joulukuussa 1941, ja jäljelle jäänyt I P pysyi edelleen pääasemassa Lempaalassa. Syksyllä 1942 pataljoona liitettiin JR 22:n III Pataljoonaksi, ja se siirtyi Syvärin rintamalle...

Sijainti: 60,934658, 35,009253

Avaa kohteen tiedot
Rommakkalammen pallokorsu Podporoze Syväri

Suomalainen pallokorsu  AL5581, joka on hiekkakuopan reunalla, ja joka on paljastunut suurelta osin näkyviin. ENa 2017.

Sijainti: 60,873984, 34,125297

Avaa kohteen tiedot
Rovskoje Syväri

Syvärin etelärannalla Rovskojen kylässä (Rouskissa, Rouskulassa) oli proomunrakennustelakka ja viisi keskentekoista proomua, kun joukkomme etenivät alueelle syyskuun loppupuoliskolla 1941. Tuolloin muun muassa 7.Divisoonan Jalkaväkirykmentti 30 ajoi takaa ja tuhosi Aunuksen taisteluissa hajalle lyötyjä vihollisdivisioonien rippeitä, jotka pyrkivät etelään ja Syvärin yli....

Sijainti: 61,035672, 34,895896

Avaa kohteen tiedot
Rovskojen kenttäsilta Syväri

Syvärin eteläpuolisen rintaman eräs erikoisuus olivat sillat, sillä millään muulla Jatkosodan rintamalla sillat eivät olleet niin merkittävässä roolissa kuin Syvärillä. Kenttäsillat rakennettiin Nišiin, Pidmaan, Rovskojeen ja Voznesenjaan. Lisäksi Syvärin voimalaitoksen pato ja Muurmannin radan rautatiesilta kunnostettiin ajoneuvoliikenteelle. Näiden lisäksi oli eräitä...

Sijainti: 61,067575, 34,867950

Avaa kohteen tiedot
Rovskojenniemen bunkkerilinja Syväri

33 ehjää kantalinnoitetta siistissä rivissä viiden kilometrin matkalla helppokulkuisessa maastossa. Linnoitteet rakensi pääosin Linnoitusrakennuspataljoona 333. Rovskojenniemen bunkkerilinja - Rovskojen Valli - on eräs Syvärin rintaman merkittävimmistä sotahistoriakohteista ja suomalaisen linnoitusrakentamisen komea mestarinäyte; linnoitetun perinteemme tärkeä...

Sijainti: 61,049215, 34,928406

Avaa kohteen tiedot
Rovskojenniemen bunkkerilinjan laite A6817 Syväri

Rovskojenniemen suomalainen bunkkerilinja - Rovskojen Valli - saatiin pääpiirtein valmiiksi asemasodan loppuun mennessä. Linjalla ei kuitenkaan koskaan taisteltu, ja sen bunkkerit jäivät korven kätköön ja unohduksiin yli 70 vuodeksi. Kohteesta vihiä saanut pieni löytöretkeilijöiden joukko lähti pyrkimään bunkkerilinjalle keväällä 2016, ja niinpä linja saavutettiin ja...

Sijainti: 61,056649, 34,937318

Avaa kohteen tiedot
Rovskojenniemen bunkkerilinjan laite A6822 Syväri

Rovskojenniemen suomalaisella bunkkerilinjalla - Rovskojen Vallilla - sijaitsee erikoinen, järeä betonibunkkeri, jossa on yhteen runkoon valettu kaksi erillistä taistelutilaa, joihin on takaa omat sisäänkäyntinsä. ENa 2017.  

Sijainti: 61,061847, 34,953168

Avaa kohteen tiedot
RTR 13 Lambapuro Syväri

Rannikkotykistörykmentti 13:sta eteläisin patteri toimi Lambapurolla (Lamminojalla). Kalustona oli kolme 76/VK-04-tykkiä. ENa 2016.

Sijainti: 60,679148, 32,938900

Avaa kohteen tiedot
Rutsi Syväri

Tuulosjoelta 4.9.1941 käynnistynyt hyökkäys saavutti Syvärin 7.9. aamulla. Ensimmäisenä yksikkönä Syvärin rannalle eteni Jääkäripataljoona 3:n 1.Komppania. Tämä tapahtui Rutsissa (Ojakylässä). Pienessä rantakylässä oli taloja ja kirkonraunio. Ylipäällikkö Mannerheim kunnioitti jääkärikärjen saavutuksia ja vieraili seurueineen Rutsissa 10.9. Aamupäivän...

Sijainti: 60,698998, 33,329079

Avaa kohteen tiedot
Saksalaisten kenttähautausmaa Kuuttilahti

Paikka on Syvärin sivuhaara, jonka päässä on kenttähautausmaa, alue on sodan jälkeen hävitetty ja se on luonnonsuojelu alueella. Sankarihaudan muodostaa n. 50x50 m suuri koivuaitainen hautausmaa ja sen länsipäässä suuri n. 6 m korkea koivuinen risti. Pisistä pääsee tosin huonoa tietä paikalle, matkaa tulee noin 26 kilometriä. Alueelle on haudattu kolmisensataa saksalaista...

Sijainti: 60,635278, 33,073333

Avaa kohteen tiedot
Sakspuron maantiesilta Pertjärvi Syväri

Osana huhtikuun 1942 suurhyökkäystään Syvärillä vihollinen suuntasi hiihtopataljoonia erämaan kautta pohjoiskoilliseen kohti Pertjärveä. Vihollisen kärkijoukot etenivät 11.4. iltaan mennessä Sakspuron ylittävän maantiesillan länsipuolelle. Eteneminen oli kuitenkin sen verran äänekästä, että nuo joukot havaittiin, ja sillan varmistuksena ollut suomalaisvartio suoritti...

Sijainti: 60,890349, 34,580932

Avaa kohteen tiedot
Sankosaari Pidmajärvi Syväri

11.Divisioonan kenttäsairaala (32.KS) saapui Pitkärannasta Syvärille tammikuun 1942 lopulla ja asettui Pidmajärven Sankosaaren kylään.  A-osasto sijoittui koululle, B-osasto kirkkoon ja sairaalaparakkeihin, apteekki erilliseen hirsitaloon, samoin poliklinikka, toimisto ja kenttäpostikonttori. Ruokalalle, pesulalle, muonavarastolle sekä tauti- ja eristysosastolle tarvittiin...

Sijainti: 61,035543, 34,539088

Avaa kohteen tiedot
Suolohko Syväri

Jatkosodan Syvärin 190 kilometrin levyisessä rintamassa äärimmäisenä oikealla sijaitsi Suolohko. Sodan aikana lohkolla ehti palvella rintamavastuussa monenlaisia joukkoja, muun muassa saksalainen 163.D sekä suomalaiset 5.D, 8.D, Ps.D ja 15.Pr. Nykyään alueella on miinavaara, ja siellä liikkumista on rajoitettu määräämällä seutu luonnonsuojelualueeksi. Sen rajat on osoitettu...

Sijainti: 60,581577, 32,997836

Avaa kohteen tiedot
Suomalainen konekiväärikupubunkkeri A6519 Syväri

Joukkomme linnoittivat tehokkaasti Syvärin pohjoisrannan Jatkosodan aikana. Linnoiteketjun eräs konekiväärikupubunkkeri, laite A6519, sijaitsee virran vesirajassa. Laitteen panssarikupu on tehty Suomessa. Tällaisia kupuja tehtiin Vuoksenniska Oy:n, Karhula Oy:n ja Värtsilä-Yhtiöiden tehtailla, mistä ne kuljetettiin junilla ja kuorma-autoilla linnoitustyömaiden luo. ENa 2017.

Sijainti: 60,967273, 34,632434

Avaa kohteen tiedot
Suomalainen pallokorsu Podporoze Syväri

Suomalainen pallokorsu AL5585, joka on nostettu maanpinnalle näkyviin maantien varteen. Se sijaitsee reilut neljä kilometriä Podporozen lounaispuolella, kilometrimerkkien 33-34 välillä, 20 metriä tien eteläpuolella, sähkölinja-aukealla, vaaleasävyinen, näkyy hyvin kulkijoille. Ulkopinnassa on teksti: "10 hengen suojakorsu, Suomi, vuosi 1942". Pallokorsun rakentaminen....

Sijainti: 60,882660, 34,081770

Avaa kohteen tiedot
Suomalainen panssarikupubunkkeri Podporoze Syväri

Podporozen keskustasta seitsemän kilometriä länsilounaaseen, ns. Muurmannin radan torjuntakeskuksen alueella, on suomalainen panssarikuvullinen konekivääribunkkeri A5551. Se on sikäli harvinainen, että venäläiset ovat yleensä irrottaneet metallikuvut bunkkereistamme Jatkosodan jälkeen, mutta tässä kupu on yhä paikoillaan. Panssarikuvut tehtiin Suomessa Vuoksenniska Oy:n, Karhula...

Sijainti: 60,894737, 34,040723

Avaa kohteen tiedot
Suomalaiset bunkkerit A8825 ja A8826 Syväri

Kaksi vierekkäin sijaitsevaa Syvärin pohjoisrannan linnoiteketjun betonibunkkeria tien varressa 600 metriä Vepsän Lukko -torjuntakeskuksesta luoteeseen. ENa 2017.

Sijainti: 61,033962, 35,470315

Avaa kohteen tiedot
Suurniemi Pidmajärvi Syväri

Suurniemessä eli Velikij Navolokissa sijaitsi 11.Divisioonan sotilaiden lepokoti Jukola, jonne muun muassa etulinjan komppaniat ja pataljoonat vuorollaan siirtyivät huoltoon. Aktiviteetteja olivat saunominen, pelien pelaaminen, lukeminen, urheileminen, metsästäminen, kalastaminen, yms. Vaatteet ja henkilökohtaiset aseet huollettiin. Sotilaiden ruokahuollosta vastasivat...

Sijainti: 61,057136, 34,551823

Avaa kohteen tiedot
Syrjänmäki Pogostan lohkon etupuoli Syväri

Podporozen kaupungin valtaamisen jälkeen syyskuussa 1941 Jalkaväkirykmentti 34:n joukot jatkoivat etenemistään kaupungin etelä- ja kaakkoispuolilla. I/JR 34 valtasi Kakoilan pogostan (kirkkokylän) lokakuun alussa 1941 ja jatkoi etenemistään vielä etelämmäksi Syrjänmäkeen ja siitä vielä kaakkoon Mergenitsin kylään. Vihollisista ei saatu juurikaan havaintoja. Tämä oli...

Sijainti: 60,792516, 34,320896

Avaa kohteen tiedot
Syvärin asema Muurmannin radalla

Jatkosodassa Taisteluosasto Marttinen valtasi Syvärin aseman syyskuussa 1941. Täten vihollisen huollon kannalta tärkeä Muurmannin rata oli ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa poikki.  Radan katkaisu Syvärin asemalla Jatkosodassa Osana laajempaa operaatiota perustettiin Taisteluosasto Marttinen (komentajana maj A. Marttinen) Mäkriänjärvellä 7.9.1941....

Sijainti: 60,951358, 34,084395

Avaa kohteen tiedot
Syvärin luostari

Aleksanteri Syväriläisen ortodoksinen Pyhän Kolminaisuuden luostari sijaitsee 24 kilometrin päässä Lotinapellon kaupungista Leningradin alueella. Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen luostarin perustaminen tapahtui vuonna 1506. 500-vuotisen olemassaolonsa aikana luostari on saanut kokea monta onnettomuutta, joista pahin lienee ollut vuonna 1917 tapahtunut vallankumouksen...

Sijainti: 60,779167, 33,311667

Avaa kohteen tiedot
Syvärin voimalaitos

Syvärin voimalaitos vuonna 1941 suomalaisten valtaama, venäläisten polttama. Laitoksessa oli ruotsalaiset Asean generaattorit. Venäläiset ehti viedä osan koneista pois ja rikkoa loput. Syvärin voimalaitoksen valtasi syyskuussa 1941 Etelä-Hämeestä koottu JR 23. Suomalaisten tiedustelu oli Syvärin rannan saavuttamisen jälkeen vielä varsin tietämätön...

Sijainti: 60,806585, 33,704338

Avaa kohteen tiedot
Tiilitehtaan lohko Syväri

Tiilitehtaan lohko sai nimensä Syvärin vastarannalla sijainneesta venäläisestä tiilitehtaasta. Tehtaan perustuksiin vihollinen oli kaivanut asemiaan, mistä muun muassa tarkka-ampujat toimivat Jatkosodan asemasotavaiheen aikana. Kun Ala-Syväriltä oli tarkoitus käynnistää saksalais-suomalaisten joukkojen Syvärin ylimenohyökkäys vuoden 1941 lopulla, suomalaisen 11.Divisioonan...

Sijainti: 60,609983, 33,137998

Avaa kohteen tiedot
Tivgjärvi Syväri

Koordinaatti kartalla osoittaa taisteluosaston (Vahv I/JR 9) johtamispaikkaa. Kohdassa on jäljellä korsukuoppia ja lähitaisteluasemia. Lähistöltä löytyy metsäuran poikki tehtynä panssarintorjuntaan liittyvä maaleikkauseste, kontraeskarppi. Vihollinen on rakentanut sen Jatkosodan asemasotavuosien aikana. Syksyllä 1941 Orenshenskojen taistelussa vasemmanpuoleista...

Sijainti: 60,835884, 35,128230

Avaa kohteen tiedot
Tokarin rautatieasema Syväri

Jatkosodassa Syvärin rintaman eräs keskeisimmistä logistisista keskuksista oli Tokarin rautatieasema Muurmannin radalla.  Aseman valtasi 19.9.1941 7.Divisioonan joukkoihin kuulunut Kevyt Osasto 15, joka hyökkäsi radalle itäkaakosta, Pidmajärven luoteisnurkan suunnasta. Tokarin (Tokkarin) kautta kuljetettiin mm. sotamateriaaleja eteen ja taakse, sekä miehet...

Sijainti: 61,101702, 34,393895

Avaa kohteen tiedot
Torjuntakeskus Vepsän Lukko Voznesenja Syväri

Vepsän Lukko, suomalaisten rakentama nelikerroksiseen bunkkerikompleksi kalliomäellä Syvärin rannalla Krasnyi Borin ja Vosnezenjan välillä. Bunkkeriin on rakennettu kulkuaukkoja eri puolille. Takamaastosta oli nähtävästi voinut ajaa kuorma-autoja kallion sisään louhittuun luolaan. Eivät pommit eikä tykistö olleet pystyneet rakennelmaan, vaikka kuulemma Syvärin...

Sijainti: 61,029556, 35,475377

Avaa kohteen tiedot
Travniki Syväri

Entinen Travnikin kylä sijaitsee länsi-itä-suuntaisen Podporoze-Osta -maantien varrella. Siitä lähti kylätie Konselän, Karkan ja Goran kautta Kuzrajärville etulinjaan. Seutu on ylänköä, jossa korkeustaso 220 metriä ylittyy monin paikoin. Asemasodan aikana Travnikin perusmiehityksenä oli yksi reservikomppania. ENa 2016.

Sijainti: 60,892584, 35,312273

Avaa kohteen tiedot
Troitsankonnun lentokenttä Syväri

Troitsankonnun lentokenttä sijaitsi ns. Ohtalin lohkolla Syvärin pohjoisrannalla mäntykankaalla. Kenttä oli venäläisten rakentama, ja JP 3 valtasi sen 7.9.1941. Sotasaaliina saatiin yksi ehjä hävittäjä ja kentän pommivarasto. Kentän pohja oli kanervavarpujen sitomaa tiivistä hiekkaa, mikä sopi kaikenlaisille konetyypeillemme. Kentän mitat olivat 1550 m x 900 m. Tänään alueelta...

Sijainti: 60,740487, 33,375814

Avaa kohteen tiedot
Tsasovenskajan lentokenttä Muromlja Syväri

Taisteluosasto Hynnisen 2./JP 3 eteni Ostretsinasta Gakrutsein kyläryhmän (Haahkaojan) kautta Muromljaan, jonka se valtasi 19.9.1941. Kyläaukealla todettiin lentokenttä, jonka mitat olivat: 800 m x 300 m, pääsuunta NE-SW. Kenttä otettiin joukkojemme käyttöön, ja siitä käytettiin nimitystä Tsasovenskaja. Majoitustilat perustettiin taloihin kentän luoteispuolelle....

Sijainti: 61,164859, 35,009617

Avaa kohteen tiedot
Uslangan kartonkitehdas Syväri

Vuonna 1915 rakennetun Uslangan kartonkitehtaan voimalaitos tuotti sähkövirran joukoillemme Vaaseniin ja Podporozeen Jatkosodan asemasodan aikana. Tehtaan rauniot ovat yhä löydettävissä maastosta. Rauniota vastapäätä, Uslankajoen länsirannan törmällä, on suomalaisia kenttävarustuksia. ENa 2017.

Sijainti: 60,980245, 33,907211

Avaa kohteen tiedot
Uslanka Syväri

Uslanka, joka suomalaisessa peruskartassa on nimetty Palteenkyläksi, on pieni asutus Syvärin pohjoisrannalla Uslankajoen suulla. Jatkosodassa vallattuaan 7.9.1941 iltayöllä Kuujärven kuntakeskuksen eli Joensuun Vahv 2./JP 4 jatkoi etenemistään itään yön aikana. Komppania saapui Uslankaan varhain aamulla ja huomasi Syvärillä hinaajan vetämässä kahta proomua. Panssarivaunut...

Sijainti: 60,975737, 33,900768

Avaa kohteen tiedot
Uusi Segeža Sekeen lohko Syväri

Uusi Segeža oli kylä Syvärin rannalla. Jatkosodassa siellä sijaitsi Sekeen lohkon Koukkulan alalohkon Muikku-niminen tukikohta. Nykyään alueella on miinavaara, ja siellä liikkumista on rajoitettu määräämällä seutu luonnonsuojelualueeksi. Sen rajat on osoitettu liitekartassa. ENa 2018.

Sijainti: 60,647383, 33,291019

Avaa kohteen tiedot
Uusikylä Syväri

Uusikylä oli pieni asutus Syvärin etelärannalla. Nykyään kylä on autio. Osana Shemenski-Bulajevan valtausoperaatiota Kevyt Osasto 19 saapui Mätysovaan 17.9.1941, ylitti Syvärin ja perusti sillanpään Uusikylään. Panssarivaunujoukkue tuli sillanpääasemaan joen yli ponttooneilla. Sitten panssarivaunujen tukema Kevyt Osasto 19 ja Yhdistyneet Rajajääkärikomppaniat tekivät...

Sijainti: 60,970527, 34,415310

Avaa kohteen tiedot
Uutujärvi Syväri

Jatkosodan aikana Uutujärven kylässä sijaitsi reservi- ja vastahyökkäyspataljoonien majoitus-, harjoitus- ja koulutuspaikka sekä huollon varastoja. Kylän liepeille rakennettiin 5.Divisioonan juhla- ja koulutustila, Uutulinna. ENa 2017.

Sijainti: 60,829961, 33,300444

Avaa kohteen tiedot
Vaaseni Syväri, Kevyt Osasto 15/7.D ylimenokohta

Jatkosodassa ensimmäisenä yksikkönä Syvärin ylitti 7.Divisioonan joukkoihin kuulunut Kevyt Osasto 15, sen 1.Komppania. Ylimeno tapahtui veneillä 9.9.1941 kello 15-16 kahdella joukkueella Vaasenissa. Paria tuntia myöhemmin komppanian kaksi muuta joukkuetta ylittivät Syvärin 8 km lännempänä Uslangassa. Vaasenin ylimeno liittyi Muurmannin radan sillan valtausoperaatioon,...

Sijainti: 60,952722, 34,028999

Avaa kohteen tiedot
Vaasenin Pogosta Syväri

Vaasenin Pogostan (kirkkokylän, paikallishallintopiirin keskuksen) valtasi Vahv 2./JP 4 8.9.1941. Jatkosodan aikana Pogostan kohdalla oli tärkeä maantiesilta Vaaseninjoen yli. Kylään majoittui lepovuorossa olleita rintamajoukkojamme. 17.Divisioonan organisaatioon kuulunut 38.Kenttäsairaala toimi myös Vaasenissa. ENa 2017.

Sijainti: 60,972089, 34,047733

Avaa kohteen tiedot
Vatsjärven rautatiepysäkki Syväri

Muurmannin radan Vatsjärven (Vatsojärven) rautatiepysäkki oli erityisesti 20.Prikaatin joukkojen käyttämä pysäkki keväällä 1944. ENa 2016.

Sijainti: 61,030061, 34,363815

Avaa kohteen tiedot
Vavšukovskaja Syväri

20.Prikaatin Viestikomppania ja Tykkikomppania olivat sijoitettuna Vavšukovskajaan (Vausukkalaan) ajalla tammikuu-kesäkuu 1944. Kylän kautta kulki tie Mätysovasta Efremovskajaan, missä sijaitsi prikaatin huolto-osia. Kylän niemessä on rapistunut Pyhän Elisan kirkko (koordinaatti), joka on rakennettu vuonna 1899, mutta joka on poistunut käytöstä 1930-luvulla. Miten mennä...

Sijainti: 61,004275, 34,373666

Avaa kohteen tiedot
Venäläinen sotamuistomerkki Podporoze Syväri

Podporozen venäläinen sotamuistomerkki on Syvärin uoman korkean rantatörmän päällä. Muistomerkki kunnostettiin vuonna 2014: siihen laitettiin tulet, ja sen eteen tuotiin kaksi kenttätykkiä. Paikasta on avara näköala jokiuomaan ja Podporozen voimalaitospadolle. ENa 2016.

Sijainti: 60,919132, 34,157925

Avaa kohteen tiedot
Viljam Pylkkään alias Antti Rokan taistelupesäke Syväri

Kirjailija Väinö Linna ammensi vaikutteita Tuntematon sotilas -romaaniinsa Jatkosodan tositapahtumista. Myös eräillä henkilöhahmoilla ovat olleet esikuvansa. Esimerkiksi alikersantti Antti Rokan esikuvana oli sakkolalainen Viljam Pylkäs, ja luutnantti Vilho Koskelan esikuvana oli nilsiäläinen Einari Kokkonen. Romaanin ja siitä tehdyn elokuvien eräs kuuluisimpia kohtauksia on...

Sijainti: 60,843227, 34,570477

Avaa kohteen tiedot
Vinnitsa Ojattijoki

Vinnitsan ikiaikainen vepsäläiskylä on jylhänkomeassa Ojattijoen laaksossa. Laakson rinteet kohoavat molemmin puolin yli 100 metrin korkeuteen verrattuna laakson pohjalla virtaavaan jokeen. Jatkosodassa Vinnitsa oli venäläisten tärkeä huoltokeskus. Kylän kautta suunnattiin joukkoja etulinjaan, joka oli 25 km pohjoisempana. Shemenskin-Pertjärven offensiivia varten...

Sijainti: 60,627847, 34,767301

Avaa kohteen tiedot
Voimalaitoksen patosilta Syväri

Jalkaväkirykmentti 23 (5.D) valtasi Syvärin voimalaitoksen syyskuun 1941 puolivälissä. Laitoksen padon varaan Pioneeripataljoona 21 rakensi sillan, joka avattiin autoliikenteelle kevättalvella 1942. Aunuksen Ryhmän joukot saivat 16.6.1944 käskyn vetäytyä viivyttäen kohti U-asemaa. Tällöin Syvärin eteläpuolisella rintamanosalla oli joukkoja runsaat kolme divisioonaa, jotka...

Sijainti: 60,807312, 33,702281

Avaa kohteen tiedot
Volostnoi Navolok Pidmajärvi Syväri

Taisteluosasto Hynninen (Vahv JP 3) eteni Mätysovan ja Peltoisen suunnasta Volostnoi Navolokiin 18.9.1941 ja varmistettuaan kylän jatkoi pohjoiseen. Jatkosodan asemasotavuosina 11.Divisioonan huoltotie Pidma-Tokari kulki kylän kautta. Nykyinen nimi on Volnavolok, ja kirkon paikalla on pieni tšasouna. ENa 2016.

Sijainti: 61,059892, 34,476000

Avaa kohteen tiedot
Voronje Syväri

Voronje (Vorona) oli kylä Syvärin etelärannalla Pidmasta reilut pari kilometriä alavirtaan. Paikassa Sakspuro laskee Syväriin. Puron suulla sijainnut kirkko jäi Podporozen voimalaitospadon rakentamisen ja vedenpinnan 3-4 metrin nousun myötä veden alle 1950-luvun alussa. Kyläkin on siitä sitten autioitunut. Shemenskin-Pertjärven taisteluiden aikana Voronjen kautta...

Sijainti: 60,960179, 34,626839

Avaa kohteen tiedot
Voznesenja Syväri

Voznesenja on kylä Syväri-joen alkukohdassa. Jatkosodassa kylän valtasi Jalkaväkirykmentti 9 reippaan ylimenohyökkäyksensä päätteeksi 6.10.1941. Asemasodan aikaan Voznesenjaan ryhmittyi 7.DE ja divisioonaportaan muodostelmia. Syvärin yli valmistui 392 metriä pitkä kenttäsilta huhtikuussa 1942. Tämä silta räjäytettiin omin aktiivisin toimin vetäytymisvaiheen alettua kesäkuussa...

Sijainti: 61,013156, 35,480099

Avaa kohteen tiedot
Voznesenja Syväri, JR 9:n ylimenokohta

Jalkaväkirykmentti 9 ylitti Syvärin tällä kohdalla 6.10.1941. Tapahtumain kulku Lokakuun alussa 1941 Syvärin jokilinjalla seisoi uupunut ja suuresti harventunut 7.Divisioona. Oli kuitenkin saatu käsky ylittää joki, mutta kaksi ensimmäistä ylimenoyritystä -- 5.10. aamuyöllä ja 5.10. keskiyöllä – peruuntuivat. Miehet eivät rohjenneet astua ruuhiin eivätkä...

Sijainti: 61,032894, 35,467401

Avaa kohteen tiedot
Voznesenjan kenttäsilta Syväri

Jatkosodan aikana joukkomme rakensivat Syvärin yli Voznesenjaan kenttäsillan, jota voidaan pitää suomalaisen pioneeri- ja sillanrakennustaidon mestariluomuksena. Sillan tekivät Pioneeripataljoona 13 ja 1.Sillanrakennuskomppania, ja sillä oli pituutta 392 metriä. Ajoradan leveys oli 6 metriä, ja sillan kantavuus 12 tonnia. Rakentamisvaiheessa parikymmentä metriä pitkien paalujen...

Sijainti: 61,018818, 35,487511

Avaa kohteen tiedot
Voznesenjan lentokenttä Syväri

Pääasiassa 7.Divisioonan kuljetustarpeita palvellut Voznesenjan lentokenttä sijaitsi puolitoista kilometriä kylästä lounaaseen. Kentällä oli leveyttä 68-220 metriä ja pituutta 800 metriä. Pohja oli hiesusavea ja nurmikkoa. Koneiden seisontapaikat olivat kentän luoteispäässä. Nykyään käyttämättömän kentän laidalla on säähavaintoasema. ENa 2016

Sijainti: 61,001452, 35,464627

Avaa kohteen tiedot
Ylä-Kalats Kalatsin lohko Syväri

Ylä-Kalatsin kohdalta oli tarkoitus käynnistää saksalais-suomalaisten joukkojen Syvärin ylimenohyökkäys vuoden 1941 lopulla. Tämä olisi ollut siis alkupiste operaatiolle Kädenlyönti Syvärillä, kuten suunnitelmaa sotahistoriassa nimitetään. Operaation tavoitteena oli muodostaa toinen saartorengas Leningradin ympärille. Operaatiota varten Ala-Syvärin pohjoisrannalle oli...

Sijainti: 60,585159, 33,098431

Avaa kohteen tiedot
Ylä-Mantere Syväri

Joukkomme valtasivat Ylä-Mantereen kylän Syvärin voimalaitoksen valtaamisoperaatioon liittyvän ylimenon yhteydessä syyskuun puolivälissä 1941. Kylä oli selustassamme Jatkosodan asemasotavaiheen aikana. Alueelta vetäydyttiin Syvärin toiselle puolelle kesäkuun 1944 jälkipuoliskolla. Tämän vuosituhannen puolella alueelle on perustettu Mandrogi-niminen lomakylä. Sen menestys perustuu...

Sijainti: 60,899308, 33,820145

Avaa kohteen tiedot
Zaostrovje Syväri

Zaostrovje (Saarentaka) on kylä Syvärin etelärannalla. Kun Jatkosodassa Ala-Syväriltä oli tarkoitus käynnistää saksalais-suomalaisten joukkojen Syvärin ylimenohyökkäys vuoden 1941 lopulla, suomalaisen 11.Divisioonan tehtävänä olisi ollut saksalaisen 163.Divisioonan vasemman sivustan suojaaminen ja eteneminen Zaostrovjeen. Suomalaisdivisioonan hyökkäyksen kärjeksi kaavaillun JR...

Sijainti: 60,628277, 33,275130

Avaa kohteen tiedot
« Takaisin