Kohteet: Venäjä - Viena

Ladataan karttaa..
Suopassalmi Kemijoki Viena

Päämajan tiedusteluosaston alainen erillisyksikkö Erillinen Pataljoona 4 muodosti maaliskuussa 1944 komppanioittensa miehistä tiedustelu- ja hävitysosaston, jonka tehtävänä oli tuhota sekä Jyskyjärven kylä, jossa oli vihollisen partisaanitoiminnan tukikohta, että Suopassalmen kylä, missä oli todettu vihollisen kenttävartio ja huoltokeskus. Lisäksi tarkoituksena oli Suopasvaaran...

Sijainti: 64,796823, 32,361938

Avaa kohteen tiedot
Suopasvaara Viena

Päämajan kaukotiedustelujoukko-osasto Er.P 4 muodosti tiedustelu- ja hävitysosaston, jonka tehtävänä oli tuhota Suopassalmen kylä, missä oli todettu vihollisen kenttävartio ja huoltokeskus. Lisäksi tarkoituksena oli Suopasvaaran ilmavalvonta-aseman hävittäminen. Taisteluosaston johtajaksi määrättiin majuri Into Kuismanen, ja sen kokonaisvahvuus oli 189 miestä. Osasto koottiin...

Sijainti: 64,720229, 32,530046

Avaa kohteen tiedot
Suvanto Viena

Jatkosodassa Ryhmä J:n Jalkaväkirykmentti 53:n I Pataljoona miehitti Suvannon kylän ensimmäisen taistelupäivänsä iltana (1.7.1941). ENa 2017.

Sijainti: 65,696994, 30,496176

Avaa kohteen tiedot
Suvi-Suurijärvi Viena

Jatkosodassa Osasto Pessi, joka oli Ryhmä J:n 35.Rajajääkärikomppanian osasto, varmisti aution Suvi-Suurijärven kylän 25.7.1941. Kylässä oli noin 40 taloa ja muun muassa oma kansakoulu. Asemasotavaiheessa kylään oli ryhmittyneenä Rajajääkäripataljoona 7:n 1K ajalla heinäkuu 1943 - kesäkuu 1944. Pataljoonan komentopaikka sijaitsi lähistöllä, Suurijärven kaakkoisnurkalla. ENa...

Sijainti: 65,596479, 31,405442

Avaa kohteen tiedot
Tetrijoki Pistojärvi Viena

Jatkosodan sotatoimien kestettyä Vienassa jo reilut kaksi viikkoa Ryhmä J:n joukot olivat edenneet satakunta kilometriä. Joukkojen kärki lähestyi Sohjanajokea. Tässä vaiheessa vihollinen pyrki iskemään erämaiden läpi Ryhmän selustayhteyksille. Sen tavoitteena oli vallata takaisin alue Pistojärvi-Suvanto-Tiiro ja katkaista Ryhmän huoltotie noin 50-60 kilometriä kärjen takana....

Sijainti: 65,538714, 30,403541

Avaa kohteen tiedot
Tiiro Viena

Tiiron kylässä käytiin heimosotien Karjalan kansannousun viimeiset taistelut helmikuussa 1922. Edellisenä vuonna karjalaiset talonpojat olivat aloittaneet kapinoinnin Neuvostoliiton hallintoa vastaan. Heidän tarkoituksenaan oli vapauttaa Itä-Karjala venäläisvallasta. Talonpojat ja muut vapaushenkiset organisoituivat Karjalan Metsäsissijärjestöksi, johon liittyi kaikkiaan noin 3...

Sijainti: 65,585319, 29,942694

Avaa kohteen tiedot
Tollonjoki Viena

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa Jalkaväkirykmentti 11:sta taistelupartio varmisti Tollonjoen kylän heinäkuun 1941 alkupäivistä alkaen. Myöhemmin muut joukot etenivät Tollonjoelta noin 30 kilometriä itään, minne rakennettiin kenttävartiolinja. Sodan jälkeen Neuvostoliitto määritteli Tollonjoen perspektiivittömäksi kyläksi, jonka tiestöä ja julkisia palveluja ei...

Sijainti: 64,890591, 30,526293

Avaa kohteen tiedot
Tuhkajoki-linja Viena

Jatkosodassa lännestä hyökännyt Ryhmä J:n JR 53:n I Pataljoona löi vihollisen Tuhkajoki-linjalta Kananaisen suuntaan 10.7.1941. Tämän jälkeen Kevyt Osasto Sintonen siirtyi kärkeen ja jatkoi etenemistä itään. Osasto valtasi Kananaisen kylän (11.7.) ja sitten tienristeyksen (12.7.), joka sijaitsee kolme kilometriä kylän itäpuolella. Tuhkajoki on pohjoiseen laskeva kolmen...

Sijainti: 65,772303, 31,057175

Avaa kohteen tiedot
Tuhkala Viena

Jatkosodassa Ryhmä J:n Jalkaväkirykmentti 53:n I Pataljoona valtasi Tuhkalan kylän 5.7.1941. ENa 2017.

Sijainti: 65,696497, 30,772682

Avaa kohteen tiedot
Tungjärven tienristeys Viena

Hyökkäämällä lännestä Ryhmä J:n Kevyt Osasto Sintonen valtasi Tungjärven tienristeyksen 12.7.1941. Risteyksestä lähtevät urat toisaalta etelään Röhöön ja toisaalta itäkoilliseen Sohjanaan. Käytännössä kaikki Kiestingin suunnan joukot ja ajoneuvot kulkivat - tulivat ja menivät - tämän risteyksen kautta. ENa 2017.

Sijainti: 65,749249, 31,305086

Avaa kohteen tiedot
Tunkuan kylä Viena

Tunkua (Tungut, Tunguo) on vienankarjalainen kylä, joka sijaitsee Tunkuanjoen muodostaman lahdekkeen rannalla Kosmos-järven länsipuolella. Suikujärven pogostaan kuulunut Tunkuan kylä mainitaan ensimmäisen kerran 1500-luvun lopun verokirjoissa. Kylä oli levittäytynyt suojaisen lahdenpohjukan kolmelle sivulle, joita kutsuttiin nimellä Repola, Vaarakylä ja Keskikylä. Kylän väkiluku...

Sijainti: 64,403836, 33,333551

Avaa kohteen tiedot
Usmana Viena

Usmana oli vienankarjalainen kylä, jonka maastossa everstiluutnantti Malmin johtama suomalaisretkikunta kärsi tappion Heimosotien taistelussa huhtikuussa 1918. Tänne oli tultu, kun Suomen Vapaussodan ylipäällikkö Mannerheim antoi 23.2.1918 päiväkäskyn, jossa hän vakuutti, ettei panisi miekkaansa tuppeen ennen kuin "viimeinen Leninin soturi ja huligaani on karkotettu niin hyvin...

Sijainti: 64,916939, 34,311304

Avaa kohteen tiedot
Vaarakylä Viena

Osasto Pessi, joka oli Ryhmä J:n 35.Rajajääkärikomppanian sivustasuojausosasto, varmisti aution Vaarakylän 25.7.1941. Kylässä oli noin 20 taloa ja muun muassa oma mylly Valasjoen niskalla. Asemasotavaiheessa kylään oli ryhmittyneenä Rajajääkäripataljoona 7:n 2K ajalla heinäkuu 1943 - kesäkuu 1944. Komppania vastasi kenttävartiopuolustuslinjasta, joka ulottui Vaarakylästä...

Sijainti: 65,576866, 31,610398

Avaa kohteen tiedot
Valaslahti Tuoppajärvi Viena

Everstiluutnantti Jussi Turtolan Ryhmä J:n hyökkäyssuunnitelman mukaan hänen joukkonsa ylittäisivät Sohjananjoen kahdessa paikassa heinäkuun 1941 lopussa, ja lisäksi osalla voimista tehtäisiin Valaslahdelta Tuoppajärveä pitkin vesistökoukkaus vihollisen selustaan. Tuohon saarrostavaan hyökkäykseen järven yli käskettiin Jalkaväkirykmentti 53:n I Pataljoona (kapt Breitholtz)....

Sijainti: 65,682668, 31,581051

Avaa kohteen tiedot
Valkeajärvi Uhtua Viena

Valkeajärven ympäristössä oli lukuisia Jatkosodan Uhtuan rintaman esikunta- ja huoltotoimintoja. Valkeajärvi sijaitsee Malviaisten tien varressa. Malviaisten tie on hiekkanummella kulkeva tie, joka on ajoneuvokelpoinen hyvinkin pitkältä matkalta. Eldankajärven jää -iskelmän sana Bieloje-ozero ("... on täällä Bieloje-, Tshirni- ja Tschorneje-ozerot, juu...") tarkoittaa juuri...

Sijainti: 65,350239, 30,892267

Avaa kohteen tiedot
Vasonvaara Viena

Talvisodassa Raatteen tien moteista takaisin rajan taakse paenneet puna-armeijan 44.Jalkaväkidivisioonan komentaja, prikaatinkomentaja Vinogradov, esikuntapäällikkö, eversti Volkov, sekä poliittisen osaston päällikkö Pahomov teloitettiin ampumalla Vasonvaaran kylän eteläpuolisen järven jäällä 11.1.1940. Toimitusta seurasivat kaikki hengissä säilyneet muut 44.Jv.D:n sotilaat....

Sijainti: 64,827473, 29,786049

Avaa kohteen tiedot
Vienan Kemin kotiseutumuseo

Kotiseutumuseo "Pommeri" (Kemi, Karjalan tasavalta) perustettiin vuonna 1980 julkisena museo. Vuonna 1985 muutti uusiin tiloihin - entinen rakentaminen Solovetskin valtiovarainministeriö, ensimmäinen kivitalo Vienan Kemissä (1763). Näyttelyina Pomorit ja Gulag (vankileirien saaristo). THa2016 Osoite: Ul. Vitsupa 12, Vienan Kemi,  sposti: pomorie@onego.ru , ...

Sijainti: 64,947882, 34,616394

Avaa kohteen tiedot
Vuokkiniemi Viena

Jatkosodassa Suomussalmelta 1.7.1941 aamulla etenemään lähteneet 3.Divisioonan joukot valtasivat Vuokkiniemen 2.7. illalla ja jatkoivat tieuran suunnassa kohti pohjoista. Asemasodan aikana kylässä toimi huolto- ja esikuntayksiköitä ja sitä varmisti mm. yksi panssariautojoukkue. ENa 2017.

Sijainti: 64,952689, 30,555052

Avaa kohteen tiedot
Vuonninen Viena

Vuonninen on kylä Ylä-Kuittijärven pohjoisperukassa, johon laskevat sekä Kursmajoki että Vuonnisenjoki. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa III AK:n 3.Divisioonan pääosa eli Ryhmä Fagernäs valtasi Vuonnisen siten, että JR 11 eteni etelästä ja JR 32 luoteesta kylään. Taistelun loppuvaihe käytiin yöllä 8.-9.7.1941. Vihollinen vetäytyi Vuonnisenjoen itärannalle...

Sijainti: 65,182276, 30,290805

Avaa kohteen tiedot
Vuonnisenjoki Viena

Jatkosodassa III Armeijakunnan painopistesuunnassa eversti Fagernäsin 3.Divisioonan Ryhmä F saavutti vihollisen päävastarinta-aseman Vuonnisenjoella 9.7.1941. Vuonnisenjoen ylimenohyökkäyksestä päätettiin, että Ryhmän Osasto Malm sitoisi vihollisen tien suunnassa vasemmalta saarrostaen, ja Ryhmän Osasto Vuokko tekisi Melkajanlahdelta ylimenohyökkäyksen pohjoiseen, mikä...

Sijainti: 65,205205, 30,342944

Avaa kohteen tiedot
Vänr Kolin osaston vastaiskupaikka Kolhoosimäki Viena

Vänrikki Paavo Kolin pioneeriosaston toiminta Kolhoosimäen maastossa todennäköisesti pelasti Kiestingin motin puolustajat joutumasta entistä vaikeampaan tilanteeseen 2.9.1941. Vihollinen oli murtautumaisillaan Kolhoosimäelle ja Kapustnajajoen rautatiesillan maastoon, kun Koli tovereineen lähti juoksumarssia kohtaamistaisteluun, löi vihollisen Kolhoositien itäpuolella ja vakautti...

Sijainti: 65,993407, 32,313972

Avaa kohteen tiedot