Laatokan Karjalan Talvisota: Rykmentinmotti

Paikka:

Laatokan Karjalan Talvisota: Rykmentinmotti

ID:

009070083

Sijainti:

Kuvaus:

Tammikuussa 1940 Ruhtinaanmäen ja Ruokojärven suunnilla taistelleet puna-armeijan 18.Jalkaväkidivisioonan kaksi rykmenttiä joutuivat suomalaisten vastahyökkäysten paineessa puolustuskannalle. Rykmenttien huollon edelleen vaikeutuessa ne joutuivat aloittamaan vetäytymisensä etelään ja ryhmittymään Lemetin tienhaaraan ja siitä etelälounaaseen rautatiealikäytävälle johtavan maantien varteen kolmen kilometrin matkalle.

Suomalaisjoukot paloittelivat neuvostojoukkojen rivistön kahtia 7.2.1940 ja tuhosivat pohjoisen osa eli Lemetin tienhaaran motin 8.2. Seuraavana päivänä Er.P 8 katkaisi rivistön eteläisen osan maantieyhteyden lännen puolelta rautatiealikäytävän maastossa. Näin muodostunutta mottia alettiin kutsua Rykmentinmotiksi. Toinen nimitys motille oli Vorojenkiven motti läheisen mäen mukaisesti.

Saatuaan vahvennuksia suomalaisjoukot aloittivat keskitetyn hyökkäyksen mottia vastaan 17.2. Päivän taistelut olivat raivokkaat, mutta Er.P 8 piti pintansa motin länsipuolella rautatiealikäytävän maastossa, ja Er.P 22 pystyi torjumaan Pukitsanmäelle pyrkineet idän laumat. Illan aikana suomalaisjoukot, joihin kuuluivat edellä mainittujen lisäksi mottia vastaan idästä hyökännyt URR sekä pohjoisluoteesta hyökännyt I/JR 37, käynnistivät uudelleen oman hyökkäyksensä, ja mottialue vallattiin 18.2. aamuun mennessä.

Taistelualuetta tarkasteltaessa todettiin kaatuneiden vihollisten määräksi noin 1500, joista suuri osa löydettiin Pukitsanmäen juurelta. Vankeja otettiin 250. Sotasaalisluetteloon merkittiin 22 panssarivaunua, 36 tykkiä, 30 pst-tykkiä, 6 it-konekivääriä, 25 autoa, 17 traktoria ja 200 muuta ajoneuvoa. ENa 2017.

 

 

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..