Voznesenjan kenttäsilta Syväri

Paikka:

Voznesenjan kenttäsilta Syväri

ID:

009085073

Sijainti:

Kuvaus:

Jatkosodan aikana joukkomme rakensivat Syvärin yli Voznesenjaan kenttäsillan, jota voidaan pitää suomalaisen pioneeri- ja sillanrakennustaidon mestariluomuksena. Sillan tekivät Pioneeripataljoona 13 ja 1.Sillanrakennuskomppania, ja sillä oli pituutta 392 metriä. Ajoradan leveys oli 6 metriä, ja sillan kantavuus 12 tonnia. Rakentamisvaiheessa parikymmentä metriä pitkien paalujen junttaamiseen käytettiin Helsingin kaupungilta lainattua paalutusjunttaa. Silta valmistui huhtikuussa 1942, ja se sijaitsi nykyiseltä lauttalinjalta 500 metriä alavirtaan. Sillassa oli jokiliikenteen kulkuaukko, jakso, jota siirtämällä väylä avattiin. Rintamareportteri, luutnantti Paavolainen saapui pohjoisen suunnasta Voznesenjaan syyskuussa 1942 ja raportoi:

Äänisen rannalla Syvärin alkukohdassa sijaitseva Voznesenja - nykyisin nimeltään Syvärinniska - välähtää ensi kerran näkyviin korkealta mäeltä: tänne näkyy sävähdyttävänä samalla kertaa sekä Äänisen ulappa että Syvärin mahtava, lännessä aukeneviin korpiin virtaava vesiuoma korkeiden syyspilvien kattaman taivaan alla. Syvärin yli johtava silta on suomalaisten pioneerien suurtyö; väitetään, että se on Suomen pisin. Silta on naamioitu parilla talon päätyä jäljittelevällä kulissilla ja perin merkillisesti maalattu kaikilla sateenkaaren väreillä. Väitetään, että juuri tämän väriprameutensa takia silta on virran välkehtivää vettä vasten lentotähystykselle täysin näkymätön.

Aunuksen Ryhmän joukot saivat 16.6.1944 käskyn vetäytyä viivyttäen kohti U-asemaa. Tällöin Syvärin eteläpuolisella rintamanosalla oli joukkoja runsaat kolme divisioonaa, jotka irtautuivat 17.-21.6. Syvärin pohjoispuolelle. Irtautuminen onnistui hyvin ja viholliselta salassa. Syvärin sillat hävitettiin välittömästi viimeisten omien joukkojen päästyä joen pohjoisrannalle. 7.Divisioonan joukkoihin kuulunut Pioneeripataljoona 35 hävitti Voznesenjan sillan 19.6.1944. Sillan päihin tehdyt maaperustukset ovat kestäneet virran voimaa hyvin ja löytyvät rannasta selkeinä. ENa 2017.

 

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..