Gorka Syväri

Paikka:

Gorka Syväri

ID:

009085074

Sijainti:

Kuvaus:

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa JP 3 miehitti Gorkan kylän 9.9.1941. Tällöin T-26-vaunujen tulella upotettiin kaksi suurta vihollisvenettä miehistöineen. Nämä olivat pyrkimässä Syvärin etelärannalta kylään. Kolmatta venettä vaurioitettiin, mutta se selvisi takaisin lähtörannalleen. Seuraavana päivänä joukkomme tiedustelivat sopivia Syvärin ylimenopaikkoja. Tiedustelijat pitivät sopivimpana Gorkaa. Pioneeripataljoona 1:n komentaja, kapteeni Vihtori Nuottimäki kirjoitti muistiinpanoinaan:

Tänään 10.9. klo 05 lähdin majuri Gyllenbögelin kanssa ylimenotiedustelua suorittamaan Gorkan luona. Menimme panssariautolla, koska metsäryssiä oli paljon näillä main. Todettiin hyvä ylimenopaikka tällä kohtaa sekä Koukkulan kohdassa.

Ylimenoa ei kuitenkaan toimeenpantu. Sen sijaan syksyllä 1941 vihollisen eräs vastahyökkäys kohdistui 21.10. Gorkaan, missä oli tuolloin sekä saksalaisia että suomalaisia joukkoja. Vihollisjoukot ylittivät Syvärin ja valtasivat noin neliökilometrin laajuisen sillanpään joen pohjoisrannalla. JR 23 (5.D) teki reippaan ja rämäkän vastahyökkäyksen ja löi kahden pataljoonan vahvuiset vihollisjoukot Syväriin 24.10.

Kesällä 1944 puna-armeijan aloittaessa suuren ylimenohyökkäyksensä Syvärillä Gorkan ympäristöä puolusti JR 44, joka joutui irtautumaan joen pohjoisrannalta taaemmas, kun rykmentin vasemmalla puolella, Lotinapellon lohkolla, vihollisjoukkojen onnistui ylittää Syväri ja saada uhkaavan laaja sillanpääasema 21.6.1944. ENa 2017.

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..