Alavoisen ponttonisilta Aunus

Paikka:

Alavoisen ponttonisilta Aunus

ID:

009090111

Sijainti:

Kuvaus:

Jatkosodassa suomalaisjoukkojen painopistehyökkäys Tuulosjoelta Laatokan rantamaantien suunnassa alkoi 4.9.1941. Ensimmäisenä hyökkäyspäivänä 5.Divisioonan joukot mursivat vihollispuolustuksen Tuulosjoella ja saavuttivat Alavoisen kylän luoteisreunan iltaan mennessä. Seuraavana päivänä hyökkäystä jatkettiin niin, että Osasto Laguksen kolme taisteluosastoa (Polon, Häkkinen, Hynninen) siirtyivät kärkeen. Yhden tällaisen taisteluosaston peruskokoonpano oli: jääkäripataljoona, panssarivaunukomppania (10 Vickers-panssaria), panssarijääkärikomppania ja pioneerijoukkue.

Taisteluosasto Polon sai 5.9. aamulla käskyn edetä Alavoisista III/JR 44:n asemien läpi, varmistaa Alavoisen maantiesilta (jokisilta) ja jatkaa joen eteläpuolitse Aunuksenkaupunkiin. Hyökkäys alkoi kello 13. Polonin jääkäreiden saavuttua maantiesillan eteen, vihollispioneerit räjäyttivät sen. Eteneminen tyssäsi. Osasto Laguksen Pioneeripataljoona 1:n komentaja, kapteeni Vihtori Nuottimäki kirjoitti mustakantiseen muistiinpanovihkoonsa perjantaina 5.9.1941:

Alavoisen aukealla vihollinen teki sitkeää vastarintaa, joten etenemisemme pysähtyi hetkeksi. Klo 11:00 lähetin partion - 1 upseeri, 1 aliupseeri, 2 miestä - eteen tehtävänään ottaa selvää etenemisvaiheesta sekä tiedustella paikka ponttonisillan rakentamiseksi Aunusjoelle. Klo 13:00 lähdin itse eteen mukanani ensimmäisen komppanian päällikkö sekä kaksi muuta upseeria. Saavuin majuri Polonin luokse, joka sillä hetkellä oli taistelussa Alavoisen aukealla. Alavoisen maantiesilta oli vielä vihollisen hallussa, eikä ollut tietoa, onko sitä hävitetty, mutta kuitenkin otaksuttiin, että se tulee hävitetyksi.

Tänne tultaessa oli kaksi pienempää siltaa räjäytetty rikki. Annoin ensimmäisen komppanian päällikön tehtäväksi lähettää hakemaan yksi pioneerijoukkue korjaamaan ne. Kun näytti siltä, että Alavoisten jokisiltaa ei vielä saada haltuumme, käskin yhden upseerin ja kaksi miestä tiedustelemaan ponttonisiltapaikkaa.

Hetken kuluttua tuli eteen kenraalimajuri Talvela ja eversti Lagus, ja kun heille selostin tilanteen, määräsi eversti Lagus heti ryhdyttäväksi rakentamaan ponttonisiltaa. Tiedustelu
olikin tullut suoritettua, ja niin annoin 2.Komppanian päällikölle käskyn ryhtyä heti rakentamaan seitsemän tonnin ponttonisiltaa tiedusteltuun paikkaan, joka oli noin 2 km jokisillasta Tuulokseen päin. Sillan rakentaminen alkoi klo 18:00 ja päättyi klo 23:00. Siltatyötä haittasi se, että joki oli tukkeja ihan täynnä, ja tukit piti saada ensin pois tieltä. Pian siltatyön valmistumisen jälkeen vihollinen alkoi vetäytyä Aunuksenkaupunkiin päin.

Taisteluosasto Häkkinen, joka eteni toista reittiä pitkin, oli vallannut ja varmistanut Aunuksenkaupungin 5.9. kello 20 mennessä. Taisteluosastot Polon ja Hynninen saapuivat kaupunkiin seuraavan aamuyön kuluessa, ja hyökkäystä jatkettiin Mäkriän suuntaan. Hynninen ja Häkkinen (Komonen) saavuttivat Syvärin pohjoisrannan 7.9. aamulla. ENa 2017.

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..