Vuonnisenjoki Viena

Paikka:

Vuonnisenjoki Viena

ID:

009088026

Sijainti:

Kuvaus:

Jatkosodassa III Armeijakunnan painopistesuunnassa eversti Fagernäsin 3.Divisioonan Ryhmä F saavutti vihollisen päävastarinta-aseman Vuonnisenjoella 9.7.1941.

Vuonnisenjoen ylimenohyökkäyksestä päätettiin, että Ryhmän Osasto Malm sitoisi vihollisen tien suunnassa vasemmalta saarrostaen, ja Ryhmän Osasto Vuokko tekisi Melkajanlahdelta ylimenohyökkäyksen pohjoiseen, mikä yllätysiskuna voisi katkaista vihollisen selustayhteydet Korpijärvellä, Pistojoella. Näin luotaisiin edellytykset vihollisen tuhoamiseen Vuonnisenjoen ja Pistojoen välillä.

Eversti Malmin johtama Osasto Malm, johon kuuluivat JR 11 (pl. II P), III/JR 32 ja 3./Pion.P 34, hyökkäsi Vuonnisen-Uhtuan päätien suunnassa Vuonnisenjoen yli 14.7.1941 aamuyöllä. Tätä edelsi tykistön ja kranaatinheitinten tulivalmistelu. Saksalaiset Stukat hyökkäsivät kolmena muutaman koneen aaltona vihollistukikohtia vastaan. Aamun sarastaessa III/JR 11 ja III/JR 32 olivat jo ylittäneet joen vasemmalla siivellä (maantien pohjoispuolella) ja ryhtyneet etenemään itään. Puoleenpäivään mennessä III/JR 32 oli edennyt kolme kilometriä joen mutkasta itäkoilliseen ja tullut vihollisen oikean sivustan asemien eteen. Pataljoonan länsipuolella III/JR 11 oli samaan aikaan taistelukosketuksessa viholliseen.

Tämän alkumenestyksen jälkeen viestiyhteysongelmat ja epätietoisuus tilanteen kehityksestä muualla johtivat siihen, että äärimmäisenä edessä etenevän III/JR 32:n komentaja päätti irrottautua ja vetää pataljoonansa takaisin Vuonnisenjoen taakse. Samalla myös osa III/JR 11:sta joukoista seurasi peräytyviä joen taakse. Mutta pääosa (III/JR 11) kaivautui sillanpääasemaan Vuonnisenjoen itäpuolelle ja torjui I/KTR 16:n tukemana siinä monet vihollisen vastaiskut seuraavien päivien kuluessa.

Osasto Malmin hyökkäys oli täten epäonnistunut, kun jatkotoiminnalle tärkeä, kolme kilometriä syvä asema joen itäpuolella oli menetetty, ja aikahäviötä oli syntynyt. Tämä kaikki tuli osaltaan vaikuttamaan siihen, ettei Ryhmä F:n käynnissä ollut saarrostusoperaatio johtanut täydelliseen menestykseen. Aikaa alkoi kulua siihen, että Malmin joukot oli järjestettävä uudelleen, niiden huolto oli organisoitava, ja vihollistilanteesta oli otettava tarkempi selko.

Osasto Malm havaitsi 18.7. iltapäivällä, että vihollinen alkoi irtautua Vuonnisenjoelta. Käsky takaa-ajosta annettiin, mutta vihollinen pääsi vetäytymään pienin tappioin Pistojoen taakse. Täten suunniteltu motti oli purkautunut tyhjäksi. Vihollinen räjäytti Pistojoen sillan Osasto Malmin kärkijoukon edestä 19.7. Samaan aikaan Vuonnisenjoen yli rakennettiin ponttonisilta puoliyöhön 19./20.7. mennessä ja kenttäsilta 23.7. mennessä. ENa 2017.

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..