Valaslahti Tuoppajärvi Viena

Paikka:

Valaslahti Tuoppajärvi Viena

ID:

009088043

Sijainti:

Kuvaus:

Everstiluutnantti Jussi Turtolan Ryhmä J:n hyökkäyssuunnitelman mukaan hänen joukkonsa ylittäisivät Sohjananjoen kahdessa paikassa heinäkuun 1941 lopussa, ja lisäksi osalla voimista tehtäisiin Valaslahdelta Tuoppajärveä pitkin vesistökoukkaus vihollisen selustaan.

Tuohon saarrostavaan hyökkäykseen järven yli käskettiin Jalkaväkirykmentti 53:n I Pataljoona (kapt Breitholtz). Pataljoonan, joka kuljetettaisiin syöksy- ja moottoriveneillä vihollisen selustaan, oli katkaistava Kokkosalmen ja Kiestingin välinen tie, varmistettava Kiestingin suuntaan ja hyökättävä länteen, missä ensimmäisenä tavoitteena oli Kokkojärvi-Kokkosalmi -tasa.

Tieuran Kananaisista Tuoppajärven rantaan teki Linnoitusrakennuspataljoona 561 ( Lt.Rak.P 561 ) ajalla 23 - 28.7. Ylimenokalusto kuljetettiin maastoon raivattua 14 kilometrin pituista uraa eli ns. Amiraalintietä pitkin Valasjoen kylän lähelle, jonka suojaisassa lahdenpoukamassa kalusto työnnettiin veteen.  28.7 klo 23.12 ensimmäinen moottoriveneitä kuljettava auto pääsi Amiraalitietä myöten Tuoppajärven rantaan, jonne vähitellen tulivat kaikki 10 moottorivenettä ja 18 syöksyvenettä. Ponttonit liitettiin kolmittain poikkipuilla yhteen, ja näin saatiin kaksi suurta lauttaa. Lauttojen keskelle asennettiin ilmatorjuntakonekiväärit. Moottori- ja syöksyveneiden keulaan asetettiin pikakivääri tai panssaritorjuntakivääri.

Ensimmäisen portaan osasto lähti Valaslahdelta Tuoppajärven yli 30.7. klo 23 (samoihin aikoihin toteutettiin tykistön tulivalmistelua Sohjananjoella, ja hyökkäys joen yli alkoi 31.7. kello 01). Matkaa maihinnousurannalle oli 28 kilometriä. Puolimatkassa oli Nirhasaari, missä oli venäläisillä vartio. Havaitsivat kuljetuksen, mutta onneksi heillä ei ollut radiota, ilmaan ammutut merkkilaukaukset eivät hälyttäneet ketään. Kolme tuntia kestäneen vesistökuljetuksen jälkeen JR 53:n I pataljoonan ensimmäisen portaan joukot pääsivät rantautumaan ns. Rintamalahdella ilman kosketusta viholliseen. Kuljetuksia jatkettiin, ja viidellä kuljetuskerralla vietiin maihinnousurannalle 1.8. klo 16:40 mennessä yli 1000 Breitholtzin pataljoonan ja Erillinen Osasto Seppälän miestä tarvikkeineen (Er.Os. Seppälään kuuluivat 35.RajaJK, saksalainen KKK ja kaksi pioneerityhmää).

Yllätys onnistui, ja JR 53:n I Pataljoonan onnistui katkaista Kokkosalmen ja Kiestingin välinen tie. Sen sijaan kukkulan 144.2 alueella linnoittamassa olleet vihollisjoukot estivät Er.Os.Seppälän toiminnan Kiestingin suuntaan. Lisäksi vihollisjoukot aloittivat vastahyökkäykset, ja joukkomme joutuivat irtautumaan tieltä, mutta pystyivät puolustautumaan ja suojaamaan itsensä. Näin vesistökoukkaajat sitoivat vihollisen reservit ja apuvoimat juuri kun niitä olisi tarvittu Sohjananjoella. Tämä oli ratkaisevan tärkeää Sohjananjoki-hyökkäyksen onnistumiselle. Joen ylittäneet Ryhmä J:n kärkijoukot saivat yhteyden vesistökoukkaajiin 3.8. illalla. Sitten hyökkäystä jatkettiin Kiestingin suuntaan. ENa 2017.

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..