Suopassalmi Kemijoki Viena

Paikka:

Suopassalmi Kemijoki Viena

ID:

009088069

Sijainti:

Kuvaus:

Päämajan tiedusteluosaston alainen erillisyksikkö Erillinen Pataljoona 4 muodosti maaliskuussa 1944 komppanioittensa miehistä tiedustelu- ja hävitysosaston, jonka tehtävänä oli tuhota sekä Jyskyjärven kylä, jossa oli vihollisen partisaanitoiminnan tukikohta, että Suopassalmen kylä, missä oli todettu vihollisen kenttävartio ja huoltokeskus. Lisäksi tarkoituksena oli Suopasvaaran ilmavalvonta-aseman hävittäminen. Jatkosuunnittelussa Jyskyjärven operaatiosta kuitenkin luovuttiin. Taisteluosaston johtajaksi määrättiin majuri Into Kuismanen, ja sen kokonaisvahvuus oli 189 miestä. Aseistuksena olivat 144 konepistoolia + 36 000 patruunaa ja 45 kivääriä + 3 000 patruunaa. Mukana kulkivat myös räjähdys- ja sytytysaineet, käsikranaatit ja kymmenen vuorokauden sissimuona.

Taisteluosasto koottiin Lieksan Nurmijärvelle, mistä se siirrettiin 25.3.1944 linja- ja kuorma-autokuljetuksella Lietmajärvelle. Sieltä alkoi marssi toiminta-alueelle, kun Nuokkijärven kaakkoisnurkan omasta kenttävartiosta, KV Vihtorista siirryttiin järven pohjoisrannalle 27.3. puolenpäivän jälkeen. Osasto eteni koilliseen kohti Suopasvaaraa, jonka läheisyydessä järjestettiin iv-aseman hävittämistyöhön suuntaava Osasto Raipala.

Pääjoukko jatkoi pohjoiseen kohti Suopassalmea, jonka varustuksia tähystettiin eteläpuoliselta harjanteelta ja hahmoteltiin samalla hyökkäyssuunnitelmaa. Pääjoukko lähti iskuun 29.3. iltahämärässä, ja hyökkäys sujui suunnitelman mukaisesti. Kenttävartion vihollissotilaat sidottiin taisteluun korsualueella, ja samaan aikaan eri hävitysjoukkueet hoitivat omat tehtävänsä alueella. Iskun jälkeen joukko kokoontui sovittuun paikkaan, huolsi itsensä ja lähti paluumatkalle etelälounaaseen kohti Nuokkijärveä. Järven rantaan saavuttiin 31.3. aamulla ja lähtöpaikkaan KV Vihtoriin tultiin iltapäivällä. Iskussa yksi miehistä oli jäänyt vangiksi. Kaksi haavoittunutta kulki joukon mukana kenttävartioon, mistä lentokone vei heidät sotasairaalaan Joensuuhun.

Samaan aikaan toisaalla... Osasto Raipala oli siirtynyt 29.3. iltahämärässä hyökkäyslähtöasemiin Suopasvaaran iv-aseman tuntumaan. Suunnitelmana oli tehdä yllätyshyökkäys, mutta kun Suopassalmen suunnalla tulipalojen punainen kajastus alkoi loimottaa taivaalla, mahdollisuus yllätykseen heikkeni. Kuitenkin odoteltiin vielä pari tuntia toimintavalmiina ja päätettiin sitten iskeä, mutta iskujoukon lähestyessä iv-asemaa vihollisen vartiomiestä ei hämännyt edes se, että tiedettiin tunnussana, jonka lausui ja vartiomiehen lisäkysymyksiin vastasi venäjäntaitoinen sissimme.

Taistelu alkoi, ja vihollinen tulitti lähipuolustusasemistaan pikakivääreillä ja konepistooleilla. Raipalan osaston onnistui tuhota vain yksi rakennus kasapanoksella, ja sitten oli lähdettävä paikalta. Kokoonnuttiin reppujenjättöpaikalle, missä todettiin neljän miehen kaatuneen hyökkäyksessä. Lisäksi yksi mies oli haavoittunut pahasti polveen, ja häntä oli liikuteltava suksipaareilla. Kapteeni Raipala suuntasi osastonsa suoraan takaisin Nuokkijärven KV Vihtoriin, minne saavuttiin 31.3. puoleenpäivään mennessä. Haavoittunut lähti lentokoneella sotasairaalaan. ENa 2017.

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..