Ylä-Kalats Kalatsin lohko Syväri

Paikka:

Ylä-Kalats Kalatsin lohko Syväri

ID:

009085117

Sijainti:

Kuvaus:

Ylä-Kalatsin kohdalta oli tarkoitus käynnistää saksalais-suomalaisten joukkojen Syvärin ylimenohyökkäys vuoden 1941 lopulla. Tämä olisi ollut siis alkupiste operaatiolle Kädenlyönti Syvärillä, kuten suunnitelmaa sotahistoriassa nimitetään. Operaation tavoitteena oli muodostaa toinen saartorengas Leningradin ympärille.

Operaatiota varten Ala-Syvärin pohjoisrannalle oli keskitetty saksalainen 163.Jalkaväkidivisioona ja suomalainen 11.Jalkaväkidivisioona syksyn 1941 aikana. Perusajatuksena oli, että kun saksalaisen 39.Panssariarmeijakunnan (39.Ps.AK:n) eli kenraali Schmidtin joukot etenisivät etelästä Tihvinän suunnasta kyllin lähelle Syväriä, 163.D ylittäisi Syvärin etelän suuntaan panssariarmeijakunnan joukkoja kohtaamaan Ojattijoelle.

Ylimenossa 11.D seuraisi perässä, JR 8 sen kärkenä, ja suojaisi saksalaisdivisioonan vasemman sivustan etenemällä Syvärin etelärantaa Zaostrovjen (Saarentaan) kylään. Ylimenossa suomalaisjoukot tukisivat saksalaisdivisioonaa tykistöllään ja ylimenovälineillään (kumiveneet, syöksyveneet, lautat). Lisäksi Kuuttilahteen oli kuljetettu 108 ponttonia, joista olisi tehty silta Syvärin yli Tiilitehtaan kohdalle.

Ylimenokaistan leveydeksi oli kaavailtu yksi kilometri. Kaistalla kaksi saksalaisrykmenttiä ylittäisi joen rinnakkain, oikealla JR 307 (eversti Ritzmann) ja vasemmalla JR 301 (eversti Boisen). JR 8 11.Divisioonan kärkenä ylittäisi joen vasenta kaistaa pitkin ja etenisi itäkoilliseen joen etelärantaa vyöryttäen Zaostrovjeen. Samanaikaisesti Osasto Lampela (vahvennettu komppania, kartassa Os.L) etenisi suoraan itään, suluttaisi maantien, katkaisisi rautatien ja sen kaakkoispuolella kulkevan tien.

Saksan 39.Panssariarmeijakunta valtasi Tihvinän 10.11.1941 ja sai käskyn jatkaa toisaalta 440 kilometriä itään Vologdaan ja toisaalta 100 kilometriä pohjoiseen Ojattijoen tasalle. Näin etelän suunnasta Tihvinästä saapuvien 39.Ps.AK:n joukkojen ja pohjoisesta Syväriltä saapuvien 163.D:n joukkojen oli tarkoitus kohdata toisensa Ojatin asema- ja luostarikylässä Ojattijoella.

Kävi niin, että 39.Ps.AK pystyi etenemään Tihvinästä kumpaankin käskettyyn suuntaansa vain kymmenisen kilometriä, sillä puna-armeijan reservidivisioonat saapuivat sotanäyttämölle ja iskivät 39.Ps.AK:n selustayhteyksille. Panssariarmeijakunta lyötiin pois Tihvinästä 8.12.1941, ja se joutui vetäytymään vielä 100 kilometriä taaksepäin länteen Olhavanjoelle. Täten edellytykset Ylä-Kalatsin kohdalta kaavaillulle ylimenohyökkäykselle olivat rauenneet.

Jatkosodan asemasodan aikaan Ylä-Kalats oli Syvärin rintaman Kalatsin lohkon keskuspaikka. Nykyään alueella on miinavaara, ja siellä liikkumista on rajoitettu määräämällä seutu luonnonsuojelualueeksi. Sen rajat on osoitettu liitekartassa. ENa 2018.

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..