Ontrosenvaara Rukajärvi

Paikka:

Ontrosenvaara Rukajärvi

ID:

009115020

Sijainti:

Kuvaus:

Ontrosenvaara oli kylä Tsirkka-Kemijoen länsipuolella tienristeysalueella. Se oli keskeinen paikka 14.Divisioonan huollolle ja yhteyksille koko Jatkosodan ajan. Kylän itäpuolella on silta joen yli, ja kylän alueella Repolasta tulevaan päätiehen yhtyy luoteesta Kiimasjärveltä tuleva tie. Päätie jatkuu itäkaakkoon Rukajärvelle ja Muurmannin radalle. Kylästä lähtee tieura pohjoiseen Tahkokoskelle ja itään Merunkylään.

Lännestä itään edennyt 14.Divisioonan kärki saavutti Tsirkka-Kemijoen 6-10 kilometriä Ontrosenvaaran eteläpuolella elokuun 1941 alkupäivinä. Tiedustelupartiot havaitsivat, että puna-armeija oli varmistanut joen itärannan tehokkaasti kylästä ainakin 13 kilometriä etelään ja ryhmittänyt vahvan puolustuksensa itse kylään. Rintamahyökkäys päätien suunnassa Ontrosenvaaraan näytti jo ennakkokaavailuissa vaikealta. Tällöin 14.DE suunnitteli Tsirkka-Kemijoen ylityksen11-12 kilometriä kylän eteläpuolella ja sillanpäästä edelleen koukkauksen Novinkajärven eteläpuolitse päätielle Ontrosenvaaran itäpuolelle.

Joen ylitys onnistui 6.8., ja sillanpäätä ryhdyttiin laajentamaan. Kuitenkin Novinkajärven eteläpuolinen maasto suosi puolustajaa, eikä 14.D:n koukkaus onnistunut etenemään nopeasti ja motittamaan puolustajan voimia Ontrosenvaaraan. Puna-armeijan joukot irtautuivat hallitusti kylästä 12.8. 14.Divisioonan tappiot Tsirkka-Kemijoen varressa ja Novinkajärven eteläpuolella yhden viikon kestäneissä taisteluissa olivat suuria: 107 kaatunutta ja 345 haavoittunutta.

Kesällä 1944 Ontrosenvaarasta taisteltiin jälleen, kun vihollinen hyökkäsi vahvoilla voimilla 14.D:n pohjoisen sivustan kenttävartiopuolustuksen läpi ja kiersi etelään Kiimasjärvi-Ontrosenvaara-tielle. Tämän jälkeen reilun komppanian vahvuinen viholliskärki hyökkäsi lännen suunnasta Ontrosenvaaraan 4.8. yöllä ja jatkoi kohti Tsirkka-Kemijoen siltaa. Siellä joukkojemme nelitykkinen panssarintorjuntajoukkue ja laaka-ammuntaan ryhtynyt ilmatorjuntajaos estivät vihollista tuhoamasta siltaa.

Myös muut omat vastatoimet käynnistyivät, ja Tiiksan esikunta-alueelta koottiin parinsadan miehen vastaiskuosasto, josta puolet siirtyi varatietä Novinkajärven eteläpuolitse vihollisjoukon etelä- ja länsipuolelle, ja puolet esti vihollisen pääsyn joen yli itään. Viime mainittu joukko vielä ylitti joen ja hyökkäsi vihollisen kimppuun pohjoisesta. Merunkylään ryhmittyneet Rask.Psto 29:n osat käänsivät tykkejään ja alkoivat ampua myös länteen. Vihollinen motitettiin ja tuhottiin taistelupäivän iltaan mennessä. Kaatuneita laskettiin 100 ja vankeja otettiin 70. Näin vihollisen vaarallinen sotajuoni oli tehty tyhjäksi. Uhreja se vaati: omat tappiomme olivat 20 kaatunutta ja 40 haavoittunutta.

Ontrosenvaaran kylän sodanaikaiset rakennukset ovat hävinneet. Tsirkka-Kemijoessa voi nähdä vanhan maantiesillan perustukset parisataa metriä uuden maantiesillan pohjoispuolella. ENa 2018.

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..