Kenttävartio Esko Rukajärvi

Paikka:

Kenttävartio Esko Rukajärvi

ID:

009115026

Sijainti:

Kuvaus:

Paikalle perustettiin ensimmäinen kenttävartio vasta toukokuussa 1943 samalla kun Puglajärven ja Tsirkka-Kemijoen välinen kenttävartiopuolustus valmistui. Aluksi nimi oli ”Huuto”, joka muuttui syyskuussa -43 ”Toraksi” ja marraskuussa -43 ”Eskoksi”. Kenttävartion miehitti vuorollaan 3./JR52 > 7./JR52 > 6./JR52 > 7./JR52 > 11./JR52 > 3./JR52 > 10./JR52. Kenttävartiolla ja sen kolmella aliupseerivartiolla varmistettiin Unkajärven ja Suuren Puglajärven välinen kannas. Tämä KV ei ollut ympäripuolustuksen mukainen vaan vahva 200 m pitkä taisteluhauta ampumapesäkkeineen. KV varmistettiin edestä piikkilankaesteellä sekä valo- ja paukkuhälyyttimillä.

Vihollinen hyökkää kenttävartioon sen perustamispäivänä 20.5.1943

I/JR52:n sotapäiväkirja nro 12792 s.47-49 kertoo:
20.5.43 klo 16.20 hyökkäsi vihollinen n. 40 miehen vahvuisella osastolla KV 1:een. Vihollinen oli luultavasti saanut selville KV:n paikan joko kuulemalla hakkuita tai sitten huomannut savun ja ryhmittäytynyt seuraavasti: n. 25 miestä käsittävä osasto ketjuutui n. 100 m:n päähän KV:sta  itä-koilliseen olevalle kumpareelle, n. 15 miehen partio kiersi KV 1:stä n. 700 m kaakkoon olevan lammen itäpuolitse, luultavasti aikoen selustaan.
KV 1 (vahvuus 1+2+11) oli siirtynyt paikoilleen 20.5.43 klo 13.20, jolloin myös oli tähystys järjestetty. Klo 16.20 vartiomies stm. Tolonen M. huomasi etumaastossa n. 100 m:n päässä yhden vihollisen liikkumassa ponnahduksin paikasta toiseen. Samalla kun stm. Tolonen paiskautui maahan, avasi vihollinen tulen pk:lla, kp:lla ja kiv:illä ja hyökkäsi huutaen KV:oon päin. Alakasvillisuus, jota ei oltu vielä ehditty raivata, haittasi tähystystä ja näin ollen vihollinen pääsi hiipimään aivan lähelle huomaamatta. Stm. Tolonen ampui muutaman laukauksen, mutta kun hän huomasi, etteivät toiset tulleet asemiin, lähti hänkin vetäytymään.
Muut KV 1:n miehet joutuivat yllätetyiksi ollessaan juuri pystyttämässä telttaa, eivätkä he ehtineet tehdä minkäänlaista vastarintaa. Aseet olivat n. 25 m teltasta viholliseen päin. Alik. Leinonen, joka oli vanhimpana ja lähimpänä aseita yritti mennä aseille, mutta vihollisen ampuessa kiivaasti hän ei päässyt, vaan katsoi parhaaksi jättää KV. Alik. Leinosen vetäytyessä 9 miehen kanssa, avasi kiertämään lähtenyt vihollisosasto tulen n. 200 m polunhaarasta luoteeseen, jolloin osasto hajaantui ja saapui kokonaisuudessaan komentopaikalle.
Klo 14.30 vänr. P. Kaikkonen lähti neljän miehen kanssa hakemaan Buklijärven rannasta patruunoita ja muita joukkueelle kuuluvia välineitä, jotka oli kuljetettu sinne veneellä. Itse hän lähti mukaan saadakseen tulemaan mahdollisimman paljon samalla kerralla. Samassa tarkoituksessa hän käski jättää seuraavien miesten aseensa pois: stm. Ollikainen, jolla oli kp sekä stm. Almin jolla oli kivääri. Oman kp:sa hän myös jätti KV:oon, koska hänellä oli pistooli.
Vänr. Kaikkosen ollessa juuri lähdössä pois rannasta, hyökkäsi vihollinen KV 1:een. Tällöin hän otti AV 1:n miehet mukaansa aikoen mennä KV 1:n avuksi sekä lähetti sanan komentopaikalle. Kuljettuaan n. 100 m Buklijärven pohjoisrannasta KV:oon päin, hän näki muutamia vihollismiehiä menevän suolta metsään.Tulta hän ei avannut matkan pituuden takia, matka n. 350 m. Hetken kuluttua hän kuuli toisen tulenavauksen n. 400 m KV:sta länteen. Tällöin hän päätti lähteä kiertämään paluun länsipuolitse sulkeakseen vihollisen etenemisen. Hän eteni aina Ung-järven eteläpäähän saakka, josta palasi KV 1:een, mutta vihollinen oli jo ehtinyt saada etumatkaa, joten hän ei tavannut sitä ollenkaan.
Klo 16.50 lähetettiin komentopaikalta 1 ups. 3 aliups. ja 19 miestä käsittävä partio tehtävällä suorittaa takaa-ajoa. Vihollisen jälkiä voitiin seurata aina Ung-järven eteläpäähän, missä ne hävisivät. Vihollisosasto oli ilmeisesti hajaantunut sotkeakseen jälkensä (kartta tapahtumasta kuva 9).
Ei miehistötappioita, asemenetykset: 2 pikakivääriä, 3 konepistoolia, 2 kivääriä, 6 pk.lippaita, 7 kp.lippaita sekä muut tarvikkeet: 3 vesuuria koteloineen, 1 kirves koteloinen, 1 kiikari.
Huom ! KV 1 = ”Huuto” myöhemmin ”Tora” ja ”Esko”, AV 1 = ”Vipu” myöhemmin ”Kyrö”, miehitys 3./JR52.

TK-kuvaajalle lavastettiin vihollisen hyökkäys 1.11.1943.

TK-kuvaaja kävi 8.11.43 kuvaamassa lavastetun kuvauksen 1.11.43 vihollisen hyökkäyksestä. SA-kuvasarjan 144052-144062 tekstit kertovat: ”1.11.1943 ryssän tekemä hyökkäys Tora nimistä kenttävartiota vastaan, jossa parisenkymmentä ryssää kaatui: Hälytys kenttävartiossa / Asemat miehitetään / Tulta ! / Kersantti Heikura, joka urheasti puolusti KV:ta pienen porukkansa kera, ajoi vihollisen käpälämäkeen / Ryssältä ei jäänyt muuta kuin tossut jälkeen ja pieni joukko kaatuneita, Rukajärvi 1943.11.08”.
6./JR52 sotapäiväkirja nro 12741 s.35 kertoo samasta hyökkäyksestä:
1.11.1943 klo 7.40 alkoi vihollisen hyökkäys KV Toraa vastaan noin komp. voimin. Hyökkäystä tuki 82 mm krh ja se oli melko raju. Huutaen tulivat ryssät eteenpäin, mutta poikien tuli pysähdytti ne jo noin 200 m päähän. Syntyi kiivas tulitaistelu, jossa vih. käytti myös liekinheitintä ja iskuryhmä yritti esteille.
8.05 oli vihollisen vetäydyttävä ja jätettävä jälkeensä kaksi kaatunutta, 2 kpl kp yms. Oma tykistö ampui 4 kertaa, jotka sattuivat paikoilleen huolimatta pitkästä ampumamatkasta.
8.10 lähetettiin kolme partiota, joiden tarkoituksena oli tuottaa tappiota vetäytyvälle viholliselle, mutta ne eivät enää tavoittaneet sitä.

Kulkureitti kohteeseen kuvissa. RSHY / AHa 2018

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..