Komentopaikka Sakka Rukajärvi

Paikka:

Komentopaikka Sakka Rukajärvi

ID:

009115039

Sijainti:

Kuvaus:

Komentopaikan perusti I/JR10 kesäkuussa -43 ja sen nimeksi tuli ”Koski”.  Ensin sen miehitti 1./JR10 ja jo elokuussa -43 paikalle vaihtoi 2./JR10. Marraskuussa -43 paikan nimeksi tuli ”Arpa” ja sinne sijoitettiin 14.D:n jääkärijoukkue. Helmikuussa -44 nyt ”Sakka” nimisenä paikasta tuli ensin 3./Er.P7:n ja toukokuussa 3./Rj.P6:n komentopaikka. Sodan kahden viimeisen viikon ajaksi siitä tuli vielä 3./Er.P24:n komentopaikka nyt ”Varppi” nimisenä. Enimmillään komentopaikan alueelle oli majoittuneena noin 90 miestä.

Tämän erämaalohkon pataljoonan komentopaikka oli Lietmajärvellä, josta oli matkaa ”hevospelillä” Sakkaan noin 6 km. Komppanian kaukaisempaan kenttävartioon Arina – Vihtori oli matkaa Sakasta vielä 10 km pääosin purilastietä. Arinasta kaikkein syrjäisempään vartiopaikkaan Nuokkijärven niemeen / saareen  (AV Korva – Veikko) oli kinttupolkua taivaltaen tai veneellä soutaen vielä 10 km.

Sakka on tullut tunnetuksi etupäässä SA-valokuvista, joissa kuvataan komentopaikan sijaintia syrjäisessä upeassa koskimaisemassa. Vuona 1963 valmistunut Suojärvi – Uusi Jyskyjärvi rautatie kulkee tukikohdan läpi, joten se on tuhonnut osan sota-aikaisista rakenteista. Onneksi hienot koskimaisemat sekä komentokämpän että huoltotien sillan seuduilla ovat säilyneet.

Komentopaikka Sakkaan pääsee kuvan 2 ohjeen mukaan ensin Lietmajärveltä maasturilla metsäautotietä hakkuualueen puutavaralaanille, josta patikoiden ajouraa ja rautatietä pitkin kohteeseen.  

HUOM ! Radan itäpuolelle ollaan rakentamassa metsäautotietä, joten tulevaisuudessa etelän kautta lienee mahdollista päästä maasturilla kohteeseen.

RSHY / AHa 2019

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..