JR 35:n muistomerkki Poventsa

Paikka:

JR 35:n muistomerkki Poventsa

ID:

009110007

Sijainti:

Kuvaus:

Jalkaväkirykmentti 35:n veteraanien pystyttämä muistomerkki on maantien varressa joen rannalla Poventsassa. Paikka on entisen tukikohta Saunan alueella. Muistomerkin paljastustilaisuus oli elokuussa 1996. Tilaisuudessa oli läsnä myös ex-presidentti Mauno Koivisto, joka sotamiehenä siirtyi Jalkaväen koulutuskeskuksesta Karhumäen kaupunkiin Maaselän kannakselle heinäkuun 1942 lopussa. Karhumäestä hän siirtyi Poventsan etulinjaan puolitoista kuukautta myöhemmin. Näin hän kuvailee asiaa:

Karhumäen kaupungissa ollessamme meillä ei ollut mitään käsitystä, mihin joukko-osastoon meidät heitettäisiin. Syyskuun 13. päivänä 1942 meidät sitten lähetettiin täydennysmiehiksi jalkaväkijoukko-osastoihin. Se ryhmä, jossa minä olin, lähti Karhumäestä idän suuntaan. Joukkoa jaettiin matkalla, ja minä jouduin JR 35:n kolmannen pataljoonan yhdeksännen komppanian neljänteen joukkueeseen, joka oli asemissa Poventsan kaupungissa. Jouduin hyvin vaaralliseen paikkaan, vaikka emme paikkamme vaarallisuutta heti ensi alkuun tajunneet.

... Poventsassa etulinja kulki joenuomaa. Suomalaiset olivat kaupungin läpi virranneen matalan joen länsipuolella ja venäläiset sen itäpuolella. Joenuomasta itään sijaitseva kanava oli kaupungin kohdalla kuivunut. Vallien suojaama kuiva kanavauoma oli venäläisille monella tapaa hyödyllinen: he käyttivät sitä suojana, liikenneväylänä sekä kranaatinheittimien tuliasemana. Kun vuonna 1996 kävin rintamakavereiden kanssa tutustumassa Poventsaan ja paljastamassa kummankin puolen kaatuneille omistettua muistomerkkiä, oli kanava jälleen käytössä, eikä joesta ollut paljon jäljellä, vesi meni taas kanavan tarpeisiin. MKe 2014 ja ENa 2017.

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..

Kuvat: