Rovskojen kenttäsilta Syväri

Paikka:

Rovskojen kenttäsilta Syväri

ID:

009085127

Sijainti:

Kuvaus:

Syvärin eteläpuolisen rintaman eräs erikoisuus olivat sillat, sillä millään muulla Jatkosodan rintamalla sillat eivät olleet niin merkittävässä roolissa kuin Syvärillä. Kenttäsillat rakennettiin Nišiin, Pidmaan, Rovskojeen ja Voznesenjaan. Lisäksi Syvärin voimalaitoksen pato ja Muurmannin radan rautatiesilta kunnostettiin ajoneuvoliikenteelle. Näiden lisäksi oli eräitä tilapäissiltoja, ja talvisin vahvennettuja jääteitä tuon mahtavan virran yli.

Syvärin pisimmän kenttäsillan teki 1.Sillanrakennuskomppania keväällä 1944. Silta valmistui 16.6.1944, ja sillä oli pituutta 507 metriä. Se oli tehty osaksi proomujen varaan. Muu rakenne tuettiin paaluilla joen pohjaan ja osin Paloissaareen, joka sittemmin on jäänyt veden alle, kun Podporozen voimalaitospato valmistui ja vedenpinta nousi ylävirralla 3-4 metriä 1950-luvun alussa. Silta sijaitsi 3,5 km Rovskojesta (Rouskista) ylävirran suuntaan (ja Nikolasta 3 km alavirralle päin). Pioneeripataljoona 28 panosti ja hävitti sillan vetäytymisvaiheen alettua 19.6.1944. ENa 2017.

 

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..

Kuvat: