Tsasovenskajan lentokenttä Muromlja Syväri

Paikka:

Tsasovenskajan lentokenttä Muromlja Syväri

ID:

009085155

Sijainti:

Kuvaus:

Taisteluosasto Hynnisen 2./JP 3 eteni Ostretsinasta Gakrutsein kyläryhmän (Haahkaojan) kautta Muromljaan, jonka se valtasi 19.9.1941. Kyläaukealla todettiin lentokenttä, jonka mitat olivat: 800 m x 300 m, pääsuunta NE-SW.

Kenttä otettiin joukkojemme käyttöön, ja siitä käytettiin nimitystä Tsasovenskaja. Majoitustilat perustettiin taloihin kentän luoteispuolelle. Kaakkoispuolelle kunnostettiin 12 avonaista sirpalesuojaa. Kentän maaperä oli hiesusavea, jota peitti nurmi. Kelirikkoaikana ja pidempinä sadekausina kenttä pehmeni liikaa, eikä sitä voitu käyttää silloin. Kuivana aikana kenttä soveltui pakkolaskupaikaksi kaikille koneille pyörillä.

 

Podporozen voimalaitospadon valmistumisen ja vedenpinnan nousun myötä sekä kylä että kenttä ovat jääneet Ylä-Syvärin tekojärven alle 1950-luvun alussa. ENa 2016.

 

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..

Kuvat: