Hevronino Syväri

Paikka:

Hevronino Syväri

ID:

009085024

Sijainti:

Kuvaus:

Tultuaan perustetuksi 20.Prikaati määrättiin suoraan Aunuksen Ryhmän alaiseksi joukoksi ja sijoitettiin 17.D:n ja 11.D:n alueille Syvärille. Prikaatin Pioneerikomppania ja I Pataljoona sijoitettiin Hevroninoon (Heuroilaan), missä ne rakensivat Syvärin pohjoisrannan puolustusasemia ja teitä kevään 1944 ajan. ENa 2016.

 

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..

Kuvat: