Ulmosenjokilinjan konekiväärikorsut Suistamo

Paikka:

Ulmosenjokilinjan konekiväärikorsut Suistamo

ID:

009070049

Sijainti:

Kuvaus:

Suomeen saapui syksyllä 1919 ranskalainen sotilaskomissio antamaan apua nuoren tasavallan puolustuslaitoksen luomisessa ja muissa maanpuolustuksen järjestelyissä. Komissiossa linnoittamisen asiantuntemusta edusti majuri J. J. Gros-Coissy. Hän sai Yleisesikunnan päälliköltä, kenraali O. P. Enckelliltä tehtäväkseen laatia suunnitelman mm. Jänisjokilinjan linnoittamisesta.

Gros-Coissy kehitti kaksiportaisen puolustusvyöhykkeen Jänisjokilinjalle. Siinä linjan etupuolelle Uuksujoki - Uomaa - Salmenjärvi -tasalle kenttälinnoitettaisiin etuasema, jonka miehitykseksi suunniteltiin kaksi pataljoonaa. Varsinainen Jänisjokilinja, jonka vasempaan sivustaan Suistamo laskettiin, varustettaisiin betonilaitteilla. Näin tehtiinkin, ja vuosina 1922-24 rakennettiin kahdeksan konekiväärikorsua, yksi 75-millimetrisen tykin korsu, kolme jalkaväkiasemaa eli kolme betonista taisteluhautajaksoa, yksi majoituskorsu ja yksi tulenjohtokorsu.

Suistamoon betonilaitteita tuli kolme. Konekiväärikorsu 1 (KK1) sijaitsee Ulmosenjoen alkukohdassa Suistamonjärven niemessä (piste 61.906902, 31.098638) ja Konekiväärikorsu 7 (KK7) Ulmosenjoen suulla Jänisjärven rantamaalla (piste 61.912907, 31.074469). Näiden avulla oli tarkoitus torjua vihollisen suuntautuminen Ulmosenjokilinjalta tieurien suunnassa pohjoiseen. Vastaavaa tehtävää varten rakennettiin betoninen majoituskorsu Suistamonjärven itäpuolelle Palomyllylle (piste 61.896618, 31.204903). Se oli tarkoitettu Sarkajokilinjan puolustajien suojatilaksi. ENa 2017.

 

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..

Kuvat: