Oravapatterin 1. tulenavausasema Lähteenselkä

Paikka:

Oravapatterin 1. tulenavausasema Lähteenselkä

ID:

009027058

Sijainti:

Kuvaus:

Heinäkuun puolivälissä 1941 7.Divisioonan hyökkäys jyräsi eteenpäin pitkin Jänisjärven länsirantaa. Divisioona mursi vihollisen vahvasti varustamat asemat Alalammen ja Jänisjärven välisellä Kontio-Leppälahden kannaksella perinpohjin ja jatkoi muodostamallaan taisteluosastolla vihollisen takaa-ajoa Hämekosken ja Harlun suuntaan.

Taisteluosaston yhtenä joukkona toimi Kevyt Patteristo 14, joka oli perustettu Turussa kesäkuussa 1941. Sieltä patteristo oli siirtynyt varmistamaan 22.6. alkaen Ahvenanmaata, mistä se palasi takaisin Turkuun 7.7. Sieltä patteriston taival jatkui sotilasjunakuljetuksena 8.-13.7. Riihimäen kautta Tohmajärvelle, missä se määrättiin 7.Divisioonan tukipatteristoksi.

Patteriston kokoonpano poikkesi tavanomaisesta, sillä sen 1.Patterin miehistö oli koottu suojeluskunnassa koulutuksensa saaneista vapaaehtoisista 15-19-vuotiaista koulupojista. Nämä eivät siis olleet vielä suorittaneet varusmiespalvelusta. 1.Patterista käytettiin nimeä Oravapatteri. Alun alkaen patteri oli muodostettu syksyllä 1940 testien ja haastattelujen jälkeen Turun Sanomien lehti-ilmoitukseen vastanneista pojista. Koulutus alkoi syksyllä, ja jo kevättalvella 1941 harjoiteltiin tykkien suuntaamista, ammuntojen laskemis- ja mittaustehtäviä sekä viestitoimintaa. Alkukesällä 1941 alaikäiset pojat kysyivät ja saivat vanhemmiltaan luvan lähteä sotatehtäviin. Liikekannallepanossa 1.Patteri perustettiin Turun Tyttölyseolla, ja sen vahvuus oli 126 henkilöä. Em. suojeluskunnassa koulutettuja alle 20-vuotiaita tykkimiehiä oli 66, joista alle 18-vuotiaita oli 46. Patterin kaikki upseerit olivat reserviläisiä.

Kevyt Patteristo 14:sta kahden muun patterin miehistö oli koottu Talvisodan kokeneista reserviläisistä. Kalustona oli keveitä kenttäkanuunoita mallia 76 LK, joiden kantama oli 7,4 kilometriä. Patteristo oli moottoroitu.

Osana 7.Divisioonan hyökkäystä Jänisjärven länsipuolella Oravapatteri oli ryhmittynyt jo pari kertaa tuliasemiin heinäkuun puolivälissä 1941, mutta tulta ei ehditty avata, sillä jalkaväen hyökkäys oli edennyt nopeasti ilman tulitukeakin. Sitten Lähteenselässä 18.7. patteri osallistui ensimmäistä kertaa varsinaiseen tulitoimintaan taistelukranaatein, kun vihollinen oli saatu suljettua ns. Soikiomottiin Hämekoskella. Tykistömme pehmitti mottia, ja saarrettu vihollinen tuhoutui ulosmurtautumista yrittäessään. Oravapatteri sai tuettavilta jv-joukoiltaan kiitokset nopeasta ja tarkasta tulituesta.

Jänisjokilinjan länsirannan puhdistamisen päätyttyä Oravapatteri osallistui Sortavalan kaupungin valtaustaisteluun (vietiin päätökseen 15.8.) sekä osana 10.Divisioonaa sotatoimiin Karjalan Kannaksella. Syyskuun lopulla 1941 Kevyt Patteristo 14 sai käskyn henkilöstöjärjestelyistä. Tällöin kaikki alle 19-vuotiaat vapaaehtoiset tykkimiehet kotiutettiin. Kotiutettavien tilalle tuli täydennysmiehiä muualta. Näin Oravapatteri alkuperäismuodossaan lakkasi olemasta. ENa 2017.

 

Sijanti kartalla:

Ladataan karttaa..

Kuvat: